Ankeiler: Nijmegen wil werk maken van het verder apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal, en dat wil het onder andere doen door op 29 locaties in de openbare ruimte in totaal 50 luiercontainers te plaatsen.

- Nijmegen wil werk maken van het verder apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal, en dat wil het onder andere doen door op 29 locaties in de openbare ruimte in totaal 50 luiercontainers te plaatsen. Deze locaties zijn al geselecteerd door de hele stad heen op strategische locaties, voornamelijk in de buurt van kinderdagverblijven, basisscholen en wijkcentra. Belanghebbenden hebben nog de kans op hier een zienswijze op in te dienen.

Recyclen

Per 1 september 2021 worden al op een 11-tal locaties bij kinderdagverblijven luiers apart ingezameld. Sindsdien is gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de inzamelstructuur door te onderzoeken waar in de openbare ruimte brenglocaties met bovengrondse luiercontainers gerealiseerd zouden kunnen worden. “De ervaringen tot nu zijn zeer positief”, zegt wethouder Bert Velthuis (SP). “Hoe exacter we kunnen inzamelen hoe beter. Luiers kunnen gerecycled door het plastic te hergebruiken voor andere producten, bijvoorbeeld voor de productie van auto’s.”

Nijmegen-Noord

In Nijmegen-Noord, Lent, Ressen en Oosterhout zijn in totaal zes locaties gekozen voor de plaatsing van luiercontainers. Op de Pijlpuntstraat ter hoogte van de ingang Voorzieningenhart De Klif staan twee bovengrondse rolcontainers in de planning. Datzelfde geldt ook voor een locatie ter hoogte van KION De Boomgaard aan de Titiaanstraat in Lent. Ook op de Queenstraat ter hoogte van KION Goudwinde en aan de Griftdijk ter hoogte van Kindercentrum Jump moeten twee rolcontainers komen. Op de Laauwikstraat ter hoogte van De Spil en de Steltsestraat ter hoogte van KION De Verbinding komt één bovengrondse rolcontainer.

Nijmegen-Oost

In Nijmegen-Oost zijn vijf locaties gekozen. Op de Berg en Dalseweg ter hoogte van Huisartsen Medisch Centrum Nijmegen Oost moet één bovengrondse rolcontainer komen. Op de vier andere locaties komen twee rolcontainers. Dat zijn aan de Elzenstraat ter hoogte van KION Kameleon, aan de Archipelstraat bij OBG Galgenveld (ter hoogte van huisnummers 35-193), aan de Prof. De Langen Wendelsstraat ter hoogte van KION Kloek en aan de Willem Barentszstraat ter hoogte van KION en Basisschool De Driemaster.

Nijmegen-Zuid

In Nijmegen-Zuid moeten op vier plaatsen luiercontainers komen. Langs de Opaalstraat komt één bovengrondse rolcontainer bij het parkeerterrein van het appartementencomplex naast de kerk PCF EbenHaezer. Langs de Van Peltlaan ter hoogte van Kinderdagverblijf Villa Kakelbont, op de Zijpendaalstraat ter hoogte van KINOP Paradijs en Kasteel en langs de Lentiusstraat in het midden van Nannies Brakkenstein, KION Brakkenstein en Kalorama Veste komen per locatie twee rolcontainers.

Nijmegen-West

In Nijmegen-West zijn zes locaties voor luiercontainers gekozen. Langs de Dennenstraat ter hoogte van Kinderopvang “De Dennen” moet één bovengrondse rolcontainer komen. Langs de Symfoniestraat ter hoogte van KION Toon en naast Waalboog Honinghoeve komen twee rolcontainers. Op de Jacob van Campenstraat ter hoogte van Kinderopvang Filimo B.V. komen er ook twee. Ter hoogte van KION De Wieken aan de Floraweg komen eveneens twee rolcontainers, net als aan de Biezendwarsstraat ter hoogte van KION Aquamarijn en langs de Jans Kloppenburgstraat in de openbare ruimte in de nieuwe wijk Koningsdaal.

Dukenburg en Lindenholt

In Dukenburg zijn vijf locaties gekozen voor luiercontainers. Er moeten twee containers komen op Zwanenveld 25 ter hoogte van KION De Prins, op Lankforst 23 ter hoogte van Nutsschool en Kinderdagverblijf Abeltje en op Malvert 73 ter hoogte van Montessorischool Dukenburg. Op Meijhorst 60 ter hoogte van Kinderdagverblijf Abeltje en op Weezenhof 30 ter hoogte van KION Triade komt er in beide gevallen één. In Lindenholt gaat het om drie locaties, te weten De Gildekamp 60 ter hoogte van KION DE Rakkertjes en Basisschool de Luithorst en Zellersacker 11 ter hoogte van basisschool De Lindenhoeve, waar er per locatie twee rolcontainers komen. De derde locatie is Wedesteinbroek 10 ter hoogte van KION ’t Grut, waar één luiercontainer moet komen.

Omwonenden moge een zienswijze indienen waar rekening mee gehouden wordt bij de afweging over de uiteindelijke locatiebepaling. Het is mogelijk dat technische of fysieke redenen bij de feitelijke realisatie er toe kunnen leiden dat een container toch niet op de oorspronkelijk beoogde locatie gerealiseerd kan worden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.