Bevat Video: Video
Ankeiler: De geplande bouw van drie wooncomplexen met 64 appartementen op het Asdonckterrein in Beuningen wordt voor tenminste vijf jaar uitgesteld.

- De geplande bouw van drie wooncomplexen met 64 appartementen op het Asdonckterrein in Beuningen wordt voor tenminste vijf jaar uitgesteld. Dat heeft de gemeente Beuningen maandag 9 mei bekendgemaakt. Ter compensatie gaat de gemeente op zoek naar een locatie, waar men op korte termijn (flex-)woningen wil realiseren.

Verder maakte het college bekend dat de crisisopvang in sporthal de Tinnegieter in het centrum van Beuningen officieel wordt beëindigd per 27 juni. In de week van 4 juli wordt de nieuwe noodopvang voor Oekraïnse vluchtelingen op het Asdonckterrein in Beuningen geopend. Momenteel is het Asdonckterrein een braaliggend gebied.

Test gaat verder onder de video:

Zoals bekend komen op het Asdonckterrein 41 woonunits (chalets) voor zo'n 230 personen. Het Rijk en de Veiligheidsregio (VRGZ) steunen dit initiatief. Beuningen had bij de Veiligheidsregio drie locaties voor noodopvang aangeboden, waaronder de Asdonck.

Voor de aanleg van de chalets moet nog veel gebeuren

Na onderzoek bleek het Asdonckterrein het meest geschikt. Dat had bijvoorbeeld te maken met de goede bereikbaarheid en de gunstige ligging wat betreft voorzieningen in de naaste omgeving.

Voor het realiseren van de noodopvang moet nog veel gebeuren. Er moeten nutsvoorzieningen (water, riolering) komen en er moeten bijvoorbeeld wasmachines worden aangeschaft.

700 euro per vluchteling

Het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert de nieuwe noodopvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. De gemeente Beuningen ontvangt in principe een normbedrag van 700 euro per opvangplek per week. Vanuit deze bijdrage moet Beuningen kosten zoals stroom, water, gas, beveiliging en beheer betalen.

Het Rijk gaat uit van noodopvang voor een periode van 3 tot 6 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging. Dit is afhankelijk van de loop van de oorlog in Oekraïne. De chalets moeten zeker voor een periode van vijf jaar blijven staan, want alleen dan kunnen ze op een verantwoorde en duurzame wijze worden geëxploiteerd.

Chalets later mogelijk ook voor andere groepen

Als de noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen mogelijk na pakweg twee jaar niet meer nodig zou zijn, dan komen de chalets tijdelijk beschikbaar voor andere doelgroepen. Bijvoorbeeld vluchtelingen uit andere landen, of mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning.

Bij de oorspronkelijke bouwplannen voor drie wooncomplexen gaat het voor de helft om koop- en huurappartementen in het middensegment en voor het overige dure koop. De voorbereidingen voor deze plannen gaan volgens de gemeente gewoon door, zodat er na vijf jaar direct kan worden gestart met de geplande woningbouw.

Gemeente start uitgebreid communicatietraject

Volgens de planning start het gereedmaken van de Asdonck in de week van 16 mei. Ongeveer een maand later worden de chalets in fases aangeleverd, waarna begin juli de nieuwe noodopvang wordt geopend. De gemeente benadrukt dat het gaat om een voorlopige planning, onder voorbehoud van onder meer van de beschikbaarheid van de nutsvoorzieningen, de aannemer en de levering van de chalets.

Beuningen start een uitgebreide communicatie met de direct omwonenden, de inwoners van het dorp, maatschappelijke en politieke partijen. Zo is er op maandag 9 mei een ingelaste gemeenteraadsvergadering, en is er op dinsdag 10 mei een informatieavond voor direct omwonenden.

Inloopavonden voor inwoners

Op woensdag 11 mei is er een bijeenkomst met maatschappelijke partijen en organisaties. Donderdag 12 mei volgt dan een digitale informatieavond voor overige omwonenden en betrokkenen. En op 16 mei komt er een inloopavond waar inwoners vragen kunnen stellen en nader worden geïnformeerd.

Verder houdt de gemeente op woensdag 18 mei een vergadering van de commissie Samenleving in het gemeentehuis voor de raadsleden. Ook daar komt de vluchtelingenproblematiek ter sprake. Uiteindelijk volgt er op maandag 30 mei opnieuw een inloopavond waar inwoners vragen kunnen stellen.

Goede informatie naar inwoners belangrijk voor draagvlak

Burgemeester Daphne Bergman is van mening dat een tijdige en goede informatievoorziening naar de diverse doelgroepen essentieel is voor het creëren van een positief draagvlak voor een noodopvanglocatie. Daarbij gaat het onder andere om de direct omwonenden van het terrein, inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en media.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.