Lead image 1:
Lead image TXT 1: Rechtszaak komt er niet van. Foto: Twitter
Ankeiler: Waarom krijgt iemand die zegt bezorgde omwonenden van de asfaltcentrale in Nijmegen te willen helpen een brief met daarin een dreigement om voor de rechter gesleept te worden?

- Waarom krijgt iemand die zegt bezorgde omwonenden van de asfaltcentrale in Nijmegen te willen helpen een brief met daarin een dreigement om voor de rechter gesleept te worden? Gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland legt het uit. "We hebben niks te verbergen."

Milieudeskundige Cor Coenrady ligt overhoop met de gedeputeerde over werkzaamheden die hij voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en de provincie uitvoerde. Hij stelde omwonenden van de asfaltfabriek in Nijmegen op de hoogte van het feit dat die veel meer giftige stoffen bleek uit te stoten dan mag.

De ODRN voelt zich bestolen door de milieudeskundige, die 865 documenten in zijn bezit heeft die hij volgens die omgevingsdienst helemaal niet mag hebben. Ze kunnen daarom niet anders dan van Coenrady eisen om die documenten te vernietigen, legt Van der Meer uit in reactie op felle kritiek. "Het is niet persoonlijk. Daar lijkt het soms op door hoe Coenrady zich uit, ook in de media."

'Ik heb helemaal niets tegen die beste man'

Van der Meer voert het woord namens de dienst, die namens zes gemeenten en de provincie bouw- en milieuvergunningen uitgeeft en verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving. Hij is als gedeputeerde voorzitter van het dagelijks bestuur van de ODRN. "Ik heb helemaal niets tegen die beste man. Ik heb respect voor zijn inzet de afgelopen veertig jaar, en voor zijn kennis."

De milieudeskundige zelf denkt daar anders over: "De gedeputeerde is wél boos. Dat heb ik via via gehoord. Omdat ze in de bestuurlijke problemen kwamen door mijn openbaringen."

Coenrady vindt de timing van de brief ook gek. "Waarom nu ineens? Ze weten al sinds oktober dat ik twee stukken heb geopenbaard, en 865 documenten in mijn achterzak houd."

De ODRN kan aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade en we moeten ook onze medewerkers beschermen
Jan van der Meer, gedeputeerde

"Coenrady behandelen we net als ieder ander ingehuurde kracht, ieder ander ingehuurde specialist, waarvan we verwachten dat die ordentelijk met de informatie omgaat", zegt Van der Meer. "We doen het dus zorgvuldig, we hebben daar juridisch advies op ingewonnen. En de juristen waren daar heel stellig in: je moet deze persoon, deze oud-medewerker op die manier vragen om die documenten in te leveren."

Bedrijfsgevoelige en privacygevoelige informatie

De dienst is naar eigen zeggen bang voor schadeclaims wanneer ze nu niet actie ondernemen tegen de milieudeskundige uit Elst. Tussen de honderden documenten die hij op zijn laptop bewaard 'zit ook gewoon bedrijfsgevoelige en privacygevoelige informatie tussen', legt gedeputeerde Van der Meer uit. "De ODRN kan aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade en we moeten ook onze medewerkers beschermen, want er zitten gewoon mails van onze medewerkers tussen."

"Als er allerlei bedrijfsgevoelige informatie op straat komt te liggen waar die bedrijven schade aan ondervinden dan kan de ODRN daar aansprakelijk voor worden gesteld. Dus de documenten kunnen openbaar worden gemaakt, daar is ook niks op tegen, en dat gebeurt nu ook. Maar wel dan door het bevoegd gezag, en zonder die bedrijfsgevoelige en privacygevoelige informatie."

'Ik maak niks openbaar'

De milieudeskundige bestrijdt dat hij de privacy van derden, zoals medewerkers van de ODRN schaadt. "Ik maak niks openbaar, ik bewaar het alleen. In de twee pagina's die ik openbaar maakte, stond misschien alleen de naam van de auteur van het meetrapport. Dat zou kunnen."

Dat er bedrijfsgevoelige informatie is volgens hem al helemaal onzin. "Die zit er dus niet in. Dat weet ik als geen ander. Het gaat alleen om meetrapporten en dergelijke. Je moet hier een daar een naampje doorkrassen en meer niet. Het is ook allemaal niet echt onderbouwd door de gedeputeerde. "

"Het gaat ook niet over openbaarheid, daar lijkt het soms ook op", zegt gedeputeerde Van der Meer. "Daar verschillen we niet over van mening. De bewoners hebben gewoon recht op die milieu-informatie. Maar we zijn wel gebonden aan wet- en regelgeving. Hij heeft ongeoorloofd documenten van de ODRN meegenomen als medewerker en ingehuurde kracht."

Witwasrapportje

"Het is niet aan Coenrady om die informatie over de heg te gooien. Dus hij moet de documenten inleveren. Daarom hebben we hem ook die brief gestuurd. Waarbij we trouwens ook de suggestie hebben gegeven dat als hij informatie nodig heeft, dan kan dat gewoon via een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur, red.). Dat vonden we een heel koninklijke weg."

De ingehuurde milieudeskundige uit Elst heeft er een hard hoofd in dat de overheid openheid van zaken wilde geven als hij niet eerst aan de bel had getrokken: "Dat was niet gebeurd. Daar geloof ik helemaal niks van. De opdracht van voormalig wethouder Tiemens was een soort van witwasrapportje te maken: het is allemaal prima en er is niets aan de hand. Daar werk ik niet aan mee."

De gedeputeerde ziet dat anders. "Coenrady is geen klokkenluider, want als hij een klokkenluider was geweest die misstanden aan de kaak wilde stellen had hij gebruik kunnen maken van de klokkenluidersregeling. En welke misstanden worden er nu eigenlijk aan de kaak gesteld? Dat is niet duidelijk. Dit is gewoon hoe wij omgaan met een ingehuurde kracht die ongeoorloofd stukken meeneemt. Dat heeft niks met Coenrady te maken, maar zo is onze werkwijze."

'Is me wel vaker overkomen'

De milieudeskundige betitelt die werkwijze als pure intimidatie: "Dat gedrag moet je niet accepteren, dus ik heb netjes een brief van zes kantjes terug geschreven aan de ODRN. Sommaties en dat soort dingen zijn heel karakteristiek gedrag tegen deskundigen."

"Dat gebeurt mijn collega-deskundigen ook. Het is spierballentaal van de gedeputeerde. Het is me wel vaker overkomen." De gedeputeerde zwakte de scherpe inhoud van de brief aan Coenrady later op Twitter wat af.

Rechtszaak komt er niet van - Foto: Twitter

Documenten niet vernietigd

De deadline dat hij de ruim achthonderd documenten binnen een week moet vernietigen is inmiddels ruimschoots verstreken. "De documenten heb ik niet vernietigd. Om bestuurlijke, politieke redenen", bevestigt Coenrady dat hij het schaduwdossier nog in zijn bezit heeft.

"Ik mag er vanuit gaan, zeker met betrekking tot de asfaltcentrale, dat ik die documenten mag gebruiken. Dus waar bemoeit u zich mee, gedeputeerde? De wethouder heeft aan de buurt toegezegd dat ze die 865 documenten krijgen. Dus waarom mag ik ze niet gebruiken om eruit te citeren? Ik geef ze niet weg, maar ik heb ze nog wel. Als er een vraag over komt, dan zal ik ze gebruiken om te duiden. Totdat iedereen in de buurt tevreden is en en alles gekregen heeft. Dan ben ik klaar, maar zover is het nog niet."

Zie ook: Dossier GLD Asfaltcentrale