Lead image 1:
Lead image TXT 1: Wethouders Bea Schouten (CDA), Twan van Bronkhorst (Kernachtig Wijchen), Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) en Nick Derks (VVD) worden geïnstalleerd. Foto: Dion van Alem / RN7
Ankeiler: Wijchen kan beginnen aan een nieuwe bestuurlijke periode, want dinsdagavond is in Kasteel Wijchen het coalitieakkoord van Kernachtig Wijchen, CDA en VVD ondertekend door de fractievoorzitters van de samenwerkende partijen.

- Wijchen kan beginnen aan een nieuwe bestuurlijke periode, want dinsdagavond is in Kasteel Wijchen het coalitieakkoord van Kernachtig Wijchen, CDA en VVD ondertekend door de fractievoorzitters van de samenwerkende partijen. Ook werd het nieuwe college geïnstalleerd en de drie vrijkomende plaatsen in de gemeenteraad ingenomen door nieuwe raadsleden.

Hobbels

Het Wijchense coalitieakkoord, gesloten onder leiding van (in)formateur Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen), is relatief snel tot stand gekomen: zes weken na de verkiezingen is het rond. De keuze voor de reeds samenwerkende partijen Kernachtig Wijchen en VVD om met het CDA om de tafel te gaan was logisch op basis van de verkiezingsuitslag, maar betekent ook samenwerken met de partij die de afgelopen jaren het hardst oppositie voerde. “Er waren wel wat hobbels die we moesten nemen met elkaar”, zegt Gerrits. “Maar daarna ontstond het vertrouwen dat we er samen uit konden komen en hebben we ons vooral gericht op wat we gemeenschappelijk hadden. Het akkoord is een goede sfeer tot stand gekomen, maar er zit veel uren in. Het zijn intensieve weken geweest.”

Koers houden

Een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord is de intentie om ‘koers te houden’. Gezien de kritische houding van het CDA bij met name grote thema’s als Tussen Kasteel en Wijchens Meer, Hart van Zuid en het effect van toerisme op Alverna lijkt het wellicht wat vreemd dat het CDA die intentie onderschrijft, maar dat is niet zo, vindt fractievoorzitter Björn Derksen. “Wij staan positief tegenover de recentere ontwikkelingen rondom deze zaken. Zoals bijvoorbeeld de oplossing die er gekomen is voor het parkeerprobleem rondom Tussen Kasteel en Wijchens Meer.” Ook heeft Derksen het geluid van het CDA voldoende terug te zien in de plannen. “Dat gaat van omzien naar elkaar tot concrete zaken als een inwonerspas, groene flitspalen en het behalen van het Keurmerk Veilig Buitengebied.”

Wethouders Bea Schouten (CDA), Twan van Bronkhorst (Kernachtig Wijchen), Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) en Nick Derks (VVD) worden geïnstalleerd. - Foto: Dion van Alem / RN7

Meer bouwen en werken aan vertrouwen

In het coalitieakkoord komen verschillende thema’s aan bod. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld om nog meer woningen te bouwen. “We willen op 3.000 woningen erbij bouwen op een hoog tempo van honderden per jaar, zodat méér mensen zich thuis kunnen voelen in Wijchen”, zegt VVD-fractievoorzitter Alice Peters-Vroom. Ook de verbinding tussen de politiek en de inwoner is een belangrijk thema. “We sluiten onze ogen niet voor het afnemende vertrouwen in de politiek”, zegt Renate Loermans (Kernachtig Wijchen), die namens de partijen het coalitieakkoord overhandigde aan interim-burgemeester Marijke van Beek. “Die dalende trend is zichtbaar in de opkomst bij de verkiezingen. We willen het vertrouwen in elkaar herstellen, met een gemeente die zich dienstbaar en transparant opstelt naar haar inwoners. Daarnaast willen we als gemeente een teamspeler zijn in de regio.”

Portefeuilleverdeling en onverklaarde tegenstem

Later op de avond werd ook het nieuwe college geïnstalleerd. Geert Gerrits is eerste locoburgemeester en is als wethouder verantwoordelijk voor financiën, wonen, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en grondzaken. Nick Derks (VVD) is opnieuw wethouder van economie en toerisme, werk en inkomen, arbeidsmarkt en armoede- en minimabeleid en gaat ook de portefeuille onderwijs doen. Bea Schouten (CDA) is als verantwoordelijk voor klimaat en energie, Wmo en Jeugdzorg, welzijn en gezondheid, sport(accommodaties) en kunst, cultuur en recreatie. Twan van Bronkhorst (Kernachtig Wijchen) is wethouder op de portefeuilles mobiliteit en openbare ruimte, water, natuur en landschapsbeheer, milieu en afval, vastgoed en leefbaarheid. Opvallend was dat voorafgaand aan de benoeming alle wethouders de steun van de volledige gemeenteraad kregen, behalve Derks, die één tegenstem kreeg. Navraag heeft niet opgeleverd wie er om welke reden tegen zijn benoeming gestemd heeft.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.