Ankeiler: Zoals bekend zit het elektriciteits-verdeelstation Druten aan het plafond van zijn capaciteit, maar nu meldt netbeheerder Liander dat inmiddels ook op de lager gelegen netdelen congestie is opgetreden.

- Zoals bekend zit het elektriciteits-verdeelstation Druten aan het plafond van zijn capaciteit, maar nu meldt netbeheerder Liander dat inmiddels ook op de lager gelegen netdelen congestie is opgetreden. Ook de kabels van het gewone distributienet zijn dichtgeslibd, en is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om alle klantaanvragen te kunnen aansluiten.

Het was al bekend dat grote klanten en projecten in de wacht staan om stroom te kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk. Nu zegt Liander dat alle problemen ook voor kleinverbruikersklanten (consumenten) gevolgen kan hebben.

Grens elektriciteitsnetwerk steeds vaker bereikt

Dat schrijft Liander in een notitie voor de gemeente Druten, die wordt besproken op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 april. De situatie met betrekking tot de elektriciteit is aangekaart door Dorpslijst Horssen, omdat de de problemen met name ook spelen in de kern Horssen en omgeving.

Liander meldt: "Door de snelle toestroom van aanvragen voor afname van elektriciteit en daarnaast zonne-initiatieven wordt op steeds meer plekken de grens van het elektriciteitsnet bereikt. Een vervelende boodschap die steeds vaker realiteit wordt."

Liander: Ook in toekomst blijven beperkingen mogelijk

Daarom geldt er in de betrokken gebieden een transportbeperking voor het leveren én terugleveren van elektriciteit voor grootverbruik-klanten. De specifieke problemen met het gewone distributienet spelen vooral ten oosten van Druten, tot aan een groot deel van Winssen. Het verdeelstation Druten omvat globaal het gebied rondom Boven-Leeuwen, Druten, Winssen, Bergharen, Batenburg, Appeltern en Altforst.

Liander werkt aan capaciteitsuitbreiding en hoopt dat in de loop van 2024 en 2025 veel problemen zijn opgelost. Toch zegt het college van B&W van Druten dat Liander op dit moment niet kan garanderen dat er in de toekomst geen beperkingen kunnen optreden voor het terugleveren van opgewekte energie met behulp van zonnepanelen.

Onzekerheid kan leiden tot uitstellen investering

Dit kan volgens het college uiteraard invloed hebben op de business case van zonnepanelen, zowel bij bedrijven als bij particuliere huishoudens.

Het college: "Over het algemeen hebben zonnepanelen een levensduur van 25 jaar en zal het tijdelijk afschakelen gedurende deze periode een beperkte invloed hierop hebben. Dit sluit uiteraard niet uit dat de onzekere situatie leidt tot het uitstellen van investeringsbeslissingen."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel