Ankeiler: De gemeente Nijmegen ziet af van sluiting van de asfaltfabriek APN.

- De gemeente Nijmegen ziet af van sluiting van de asfaltfabriek APN. Dat is opmerkelijk, omdat omwonenden en gemeenteraadsleden af willen van de omstreden asfaltcentrale en ook de producent zelf snel wil vertrekken.

De directeur van APN, Gijs Naarding, reageert in een brief aan wethouder Noël Vergunst uitermate teleurgesteld en spreekt van een 'plotselinge draai' die als een volledige verrassing komt. En, zo blijkt uit de brief, een draai die wel eens heel erg duur zou kunnen uitpakken voor de Nijmeegse belastingbetaler.

Hoofdpijndossier

De fabriek, die al ruim 50 jaar in Nijmegen staat, is een waar hoofdpijndossier voor het stadsbestuur. Asfaltproductie gaat heel slecht samen met de omliggende woonwijken. De fabriek maakt onderdeel uit van het grootste binnenstedelijk industrieterrein van Nederland.

"De afgelopen jaren is het draagvlak bij bewoners én politiek voor zware industrie in het algemeen en in Nijmegen voor de APN asfaltcentrale in het bijzonder onder (zware) druk komen te staan", schrijft de directeur van de asfaltfabriek. "De bewoners willen dat de asfaltcentrale verdwijnt en hebben juridische acties aangekondigd. De gemeenteraad heeft verstrekkende moties aangenomen die erop neerkomen dat APN gesloten moet worden. Wethouder Wijnia heeft in de media aangegeven dat het sluiten van APN het beste zou zijn."

De reden van deze plotselinge draai blijft voor ons gissen; u was daar niet echt helder over
Gijs Naarding, directeur APN

Goede buur

APN wil naar eigen zeggen een goede buur zijn en stelt de zorgen die bij bewoners in de omgeving leven zeer serieus te nemen. De fabriek is bereid binnen een aantal maanden de deuren voorgoed te sluiten. De kosten zijn volgens berekeningen van de asfaltproducent lager dan de eerst veronderstelde 10 miljoen euro.

"Dit is mede mogelijk omdat APN een aanzienlijk en hoger deel van de kosten voor eigen rekening wil nemen", aldus directeur Naarding. Hij snapt niet waarom de gemeente na maanden onderhandelen pardoes de stekker uit de voorgenomen sluiting trekt. "De reden van deze plotselinge draai blijft voor ons gissen; u was daar niet echt helder over."

Wethouder Vergunt zou geschetst hebben dat 'de sfeer in de gemeenteraad is dat men slecht gedrag niet wil belonen'.

Verbazingwekkend

APN overtrad de regels voor uitstoot van giftige stoffen. Toen milieudeskundige Cor Coenrady die informatie deelde met omwonenden en Omroep Gelderland dat openbaar maakte ontstond grote commotie. De asfaltfabriek hield de wethouder voor dat het nu voldoet aan alle regels en wetten, waarop Vergunst aangaf dat 'dit nu eenmaal de beeldvorming is'.

"Eerlijk gezegd vinden wij het nogal verbazingwekkend dat u 'beeldvorming' plaatst boven de harde feiten en de daadwerkelijke gang van zaken", reageert de directeur van de asfaltcentrale. "En dat u kennelijk daarom de weg afsluit naar een door de politiek en omwonenden zo gewilde oplossing."

De consequentie van deze opstelling is volgens APN dat de gemeente zo aanstuurt op 'de heilloze weg van juridisering'. Directeur Naarding: "APN kan niet anders dan, opererend binnen wet- en regelgeving, haar belangen en die van haar klanten en medewerkers behartigen. Dat zal in sommige gevallen helaas niet anders kunnen dan voor de rechter. Wij hadden gehoopt dit te voorkomen door op korte termijn tot onderhandelingsresultaat te komen. Echter, u heeft anders besloten."

Onteigen kost ruim twee keer zoveel

Een zeer kostbaar gevolg van die juridisering dreigt op het bordje van de Nijmeegse belastingbetaler te eindigen. Als het komt tot een onteigeningsprocedure kost de sluiting van de asfaltfabriek ruim twee keer zoveel: 21 miljoen euro in plaats van minder dan 10 miljoen euro.

APN wil dat de gemeente Nijmegen terugkomt op het besluit en de stekker weer in de onderhandelingen steekt. Opnieuw aan tafel om te praten over sluiting. "Zoals een goede buur betaamt", besluit de directeur de brief aan de wethouder.

Omroep Gelderland heeft de gemeente Nijmegen gevraagd te reageren op de brief. Die houdt het bij een korte schriftelijk reactie. Uitkoop is volgens de gemeente nog steeds een optie, "onder de normale/gebruikelijke voorwaarden zoals dat voor iedere aankoop geldt." Volgens de gemeente is afgesproken dat de onderhandelingen nog een vervolg krijgen. "Daarom zijn wij verbaasd over de timing, inhoud, en toonzetting van deze brief." De gemeente betreuren het dat APN de brief ook direct met de media heeft gedeeld. Ze had de omwonenden liever zelf (via de wijkvertegenwoordiging) geïnformeerd.

Zie ook: GLD Dossier asfaltcentrale