Ankeiler: Precies één maand geleden kozen inwoners nieuwe gemeenteraden. Meteen na verkiezingen begint de vorming van een nieuw gemeentebestuur.

- Precies één maand geleden kozen inwoners nieuwe gemeenteraden. Meteen na verkiezingen begint de vorming van een nieuw gemeentebestuur. In onze regio loopt de stand van zaken sterk uiteen: in de ene gemeente is de eerste onderhandelingspoging mislukt, in de andere ligt er zelfs al een coalitieakkoord, en zijn de nieuwe wethouders bekend. We maken de balans op.

Beuningen

De verkiezingen hebben in Beuningen nauwelijks tot verschuivingen geleid. De huidige coalitie van BN&M, D66, GroenLinks en PvdA verloor één zetel, maar behield een raadsmeerderheid. Het kwam voor velen dan ook als verrassing toen informateur Marcel Thijsen adviseerde het CDA te betrekken bij de onderhandelingen. Die partij schoof aan, maar haakte ook al snel weer af. Belangrijkste reden: het CDA wil wachten met de bouw van windturbines tot er nieuwe landelijke normen zijn vastgesteld. De andere vier willen juist doorgaan met de bouw, en gaan samen verder met de besprekingen. Daarin willen ze onder meer afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum, de toekomst van buurtcentrum De Lèghe Polder, en over woningbouw.

Druten

Ook in Druten veranderde op 16 maart niet veel aan de zetelverdeling. Meest opvallend is wellicht dat ook de laatste zetel van een landelijke partij verdween (CDA). Voor de coalitieonderhandelingen heeft dat geen gevolgen. De verkenningsfase werd overgeslagen, en partijen hebben de intentie door te gaan met de huidige coalitie van Kernachtig Druten en de samenwerkende Dorpslijsten. Tijdens de onderhandelingen spelen onderwerpen als woningbouw, financiën en duurzaamheid een belangrijke rol.

Nijmegen

In de Waalstad is de situatie veel minder eenvoudig. GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66 en PvdA gingen met elkaar om de tafel, maar die gesprekken werden vorige week gestopt. Grote winnaar van de verkiezingen Stadspartij (van 3 naar 7 zetels) wil besturen zonder de PvdA, die getalsmatig voor een meerderheid ook niet nodig is. Grootste partij GroenLinks (9 zetels) wil de sociaaldemocraten er juist wél bij.

Hoe nu verder? GroenLinks heeft als grootste partij nog steeds het initiatief, en lijkt nu een coalitie zonder de Stadspartij te willen vormen. Het meest voor de hand liggend is dan de combinatie GroenLinks, D66, PvdA, en Partij voor de Dieren. D66 gaf echter al aan niet met alléén linkse partijen te willen besturen. Er ligt in Nijmegen dus nog een ingewikkelde puzzel om te leggen.

Overbetuwe

Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Overbetuwe is het CDA niet de grootste partij. Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) haalde één zetel meer dan de Christendemocraten, en heeft zodoende het initiatief in de gesprekken. Daar werd meteen vaart achter gezet: de coalitie is bekend, er ligt een conceptakkoord en zelfs de namen van de beoogd wethouders zijn al openbaar. In de nieuwe coalitie ontbreekt de VVD, en komt GroenLinks erbij. Volgens GBO-leider Dimitri Horsthuis-Tangelder ligt GroenLinks inhoudelijk dichter bij zijn eigen partij. De VVD reageerde ontgoocheld op de keuze.

In het concept-coalitieakkoord, met de titel ‘Samen aan zet!’, staan onder meer plannen voor het bouwen van 1000 extra woningen en het versnellen van duurzaamheidsmaatregelen.

Horsthuis-Tangelder blijft aan als wethouder, net als Wijnte Hol (CDA). Deze twee partijen leveren ieder nog een wethouder: René Post (GBO) en Chantal Theunissen (CDA). Ook GroenLinks-leider Rik van den Dam treedt toe tot het college. Dat betekent dat het aantal wethouders groeit van vier naar vijf. Theunissen gaat parttime aan de slag.

Wijchen

Ondanks het feit dat de huidige coalitie van Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA haar meerderheid heeft behouden, gaat er in Wijchen toch wat veranderen. De PvdA zit niet aan tafel; in ruil daarvoor praat het CDA mee, zo was de uitkomst van verkenningsgesprekken onder leiding van Kernachtig Wijchen-lijsttrekker Geert Gerrits. Deze coalitie (K8W, CDA, VVD) zou bestaan uit de drie grootste partijen in de raad. Zij gaan nu proberen om tot een akkoord te komen. Inhoudelijk lijken er geen grote blokkades te zijn. Wel moeten er wellicht wat plooien worden gladgestreken met het CDA, dat de afgelopen jaren stevig oppositie voerde.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.