Ankeiler: Een week de tijd heeft hij om 865 documenten te vernietigen.

- Een week de tijd heeft hij om 865 documenten te vernietigen. Zo niet dan wil provinciebestuurder Jan van der Meer milieudeskundige Cor Coenrady uit Elst desnoods voor de rechter slepen om die vernietiging af te dwingen.

De zeer ervaren deskundige is niet onder de indruk van de aangetekende brief die hij van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft ontvangen, ondertekend door gedeputeerde Van de Meer. Die is namelijk ook voorzitter van het dagelijks bestuur van die omgevingsdienst.

Conflict

Het conflict tussen beiden verhardt zich met de eis die nu op tafel ligt. De milieudeskundige ligt al langer overhoop met de de gedeputeerde en anderen over werkzaamheden die hij voor de ODRN en de provincie uitvoerde.

Kern van die werkzaamheden was het in kaart brengen van wat er allemaal misging en gaat bij bedrijven op industrieterrein TPN-West in Nijmegen. Eén van de bedrijven op dat grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland is de asfaltcentrale APN.

Zie ook: GLD Dossier asfaltcentrale

Coenrady stelde omwonenden van die asfaltfabriek op de hoogte van het feit dat die veel meer giftige stoffen bleek uit te stoten dan mag. Toen Omroep Gelderland dat nieuws naar buiten bracht, ontstond enorme commotie en werden de ODRN en betrokken bestuurders in grote verlegenheid gebracht. Eind vorig jaar besloot staatssecretaris Steven van Weyenberg de regels voor asfaltcentrales strenger te maken.

Onrechtmatig of niet

De ODRN voelt zich bestolen door de milieudeskundige, die 865 documenten in zijn bezit heeft die hij volgens die omgevingsdienst helemaal niet mag hebben. Volgens de brief - die in bezit is van Omroep Gelderland - heeft Coenrady zijn geheimhoudingsplicht geschonden. Daar werd hij door de provincie Gelderland al eerder van beschuldigd. In de brief wordt hij nu bovendien aansprakelijk gesteld voor alle schade die de ODRN lijdt als gevolg van zijn handelen.

De milieudeskundige uit Elst heeft dat altijd met klem afgewezen dat hij onrechtmatig heeft gehandeld en doet dat nu in een uitgebreide schriftelijke reactie aan de ODRN weer. Hij is dan ook helemaal niet van plan om het dossier van 865 documenten onmiddellijk te vernietigen.

Belang van burgers

Pas als het dossier openbaar is gemaakt ziet hij geen reden meer om het te bewaren. Wethouder Jan Wijnia van de gemeente Nijmegen heeft die openbaarmaking toegezegd aan omwonenden van TPN-West. Die maken zich ernstig zorgen dat hun gezondheid flink te lijden heeft onder de vervuilende bedrijven in hun leefomgeving. Ze worden onder meer blootgesteld aan ZZS, dat zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen verzameld op een lijst van het RIVM. Volgens Coenrady wil de ODRN dat hij de documenten vernietigt omdat de uitkomsten van zijn werk niet bevallen en de incompetentie van de omgevingsdienst pijnlijk blootleggen.

De milieudeskundige, met een veertigjarige staat van dienst, sprak eerder al uit een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. "Een uitzondering voor strafbaarheid geldt als de (voormalige) werknemer te goeder trouw handelt en mag aannemen dat het algemeen maatschappelijk belang gediend is met een schending van zijn geheimhoudingsplicht. Dat is hier het geval", schrijft Coenrady. "Het maatschappelijke belang [...] prevaleert nu boven het belang van de ODRN en van u als gedeputeerde. Over diverse andere dossiers kunnen nog vragen komen. Dat weet u."