Ankeiler: Het aandeel volledig elektrische personenauto’s in Nijmegen blijft nog achter bij het landelijk gemiddelde.

- Het aandeel volledig elektrische personenauto’s in Nijmegen blijft nog achter bij het landelijk gemiddelde. Ook is er nog geen sprake van een sterke versnelling van de elektrificatie van het wagenpark van bedrijven in Nijmegen. Wel stijgt het aandeel elektrische brom- en snorfietsen duidelijk.

Personenauto’s

Het aantal personenauto’s per 1000 inwoners nam in 2021 toe: van 386 in 2020 naar 394 in 2021. Landelijk is het gemiddelde aandeel personenauto’s dat volledig elektrisch is 2%. Nijmegen blijft vooralsnog steken op 1,3%. Wethouder Jan Wijnia (GroenLinks) kan niet precies de vinger leggen op de oorzaak, maar benoemt wel een aantal factoren die kunnen meespelen. “Het is natuurlijk zo dat er een investering moet plaatsvinden in zo’n elektrische wagen. Mensen en bedrijven moeten daar wel het geld voor hebben. Daarnaast is er ook laadinfrastructuur nodig, en die zijn we nog aan het uitrollen. Ik verwacht dat als deze verder uitgerold is het aantal gebruikers ervan en dus ook het aandeel elektrische auto’s in Nijmegen zal toenemen.” De daling van het aandeel dieselauto’s zet zich wel al door.

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens die geregistreerd zijn in Nijmegen rijden nog steeds voornamelijk op diesel. Wel is bij zowel lichte als bij zware bedrijfswagens het aandeel van Euro 6, de meest schone dieselmotor, verder toegenomen. Van de nieuwe registraties van lichte bedrijfsauto’s is slechts 3,9% in 2021 volledig elektrisch, maar dat aandeel neemt wel toe: 0,3% in 2019 en 1,8 % in 2020. “Daarmee is nog geen sprake van een sterke versnelling van de elektrificatie van het bedrijfswagenpark”, concludeert de gemeente in haar Jaarrapportage Luchtkwaliteit 2019 en 2020.

Brom- en snorfietsen

Qua elektrische brom- en snorfietsen gaat het wel duidelijk de goede kant op in Nijmegen: tussen 2019 en 2021 is het aandeel elektrische brom- en snorfietsen toegenomen van 3,3% naar 5,5% procent. Het aandeel brom- en snorfietsen dat ouder is dan 2011 (het jaar waarin emissie-eisen werden ingevoerd) is afgenomen van 49,9% naar 44,5%. Dat heeft onder andere te maken met een populaire subsidieregeling van de gemeente voor het laten slopen van oude, vervuilende brom- en snorfietsen. “Dat programma werkt eigenlijk heel goed”, zegt Wijnia. “Naast dat mensen hun oude brom- of snorfiets konden inruilen, was er ook subsidie aan gekoppeld voor de aanschaf van een schoon voertuig, zoals een elektrische scooter of een elektrische fiets. Maar we hebben nog steeds maar een klein deel van de vieze brommertjes van de weg gehaald. Daar valt nog meer aan te doen de komende jaren. Voor nu is de subsidiepot leeg, maar we gaan opnieuw kijken of we hier subsidie voor kunnen krijgen vanuit het Rijk.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.