Ankeiler: De gemiddelde levensverwachting van de inwoners van de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid stijgt langzaam, al jarenlang achter elkaar.

- De gemiddelde levensverwachting van de inwoners van de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid stijgt langzaam, al jarenlang achter elkaar. Ook de coronacrisis heeft in deze trend geen verandering gebracht. Uit de onlangs bekendgemaakte Begroting 2023 van de GGD Gelderland-Zuid blijkt dat de levensverwachting nog steeds toeneemt.

Meeste inwoners gezond en gelukkig

Wel stijgt het aantal ouderen met chronische ziekten en beperkingen door de toenemende vergrijzing. Hoe ouder men wordt, hoe minder regie over het eigen leven. Van de 65-plussers heeft 13 procent onvoldoende regie over het eigen leven, zo stelt de GGD.

De meeste inwoners in dit gebied gaat het goed. Ze voelen zich gezond en gelukkig. Ook de kinderen en jongeren groeien over het algemeen gezond op.

Op kwetsbare mensen heeft corona langdurige impact

Wel zijn de verschillen in gezondheid groot en is het een regio met grote diversiteit. Zo is er grote diversiteit qua religie, politieke kleur, opleidingsniveau en qua verstedelijking, variërend van plattelandsdorpen tot universiteitsstad.

De coronacrisis zal vooral op de groep kwetsbare mensen in de maatschappij een enorme en langdurige impact hebben. Dat komt volgens de GGD Gelderland-Zuid naar voren uit een groot aantal onderzoeken. Door de coronacrisis zijn er gezondheidsachterstanden ontstaan, die complex zijn en daardoor moeilijk in te lopen.

Lokale preventieakkoorden belangrijk

De GGD Gelderland-Zuid hecht daarom bijzonder veel waarde aan de lokale preventieakoorden die meerdere gemeenten, zoals Nijmegen, hebben afgesproken. Door corona zijn er verdere achterstanden ontstaan op het terrein van armoede, scholing/onderwijs, werkverlies, en problematische schulden.

Dit leidt volgens de GGD tot meer eenzaamheid, stress en angst onder de bevolking. Vooral voor de groep kwetsbare mensen is er een integrale aanpak nodig die minimabeleid, gezondheid, sport, werk en omgeving met elkaar verbindt.

Halvering problematisch alcoholgebruik

Het Nationale Preventieakkoord zet in op een rookvrije generatie in 2040, een kwart minder mensen met overgewicht en een halvering van het problematisch alcoholgebruik. Ongeveer 70 partijen hebben dit akkoord ondertekend.

Het Preventieakkoord sluit goed aan op het gezondheidsbeleid van de gemeenten in Gelderland-Zuid, dat is bedoeld om de integrale aanpak van leefstijlthema's te verbreden. "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" is een plaatselijk preventieakkoord waarbij onder andere de GGD is aangesloten, samen met 50 andere participanten.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.