Ankeiler: Wijchen verandert haar standplaatsenbeleid voor ambulante handel in een ‘eerst komt, eerst maalt’ beleid bij standplaatsen die overblijven na de reguliere vergunningprocedure.

- Wijchen verandert haar standplaatsenbeleid voor ambulante handel in een ‘eerst komt, eerst maalt’ beleid bij standplaatsen die overblijven na de reguliere vergunningprocedure. De maximale looptijd van een vergunning van vijf naar twaalf jaar, ook voor vrije standplaatsen die volgens het nieuwe beleid vergund worden. Onder ambulante handel vallen zaken als marktkramen, rijdende snackbars, kiosken, vis- en oliebollenkraampjes en bloemenstalletjes.

Looptijd naar 12 jaar

Ten eerste gaat de gemeente niet meer voor vijf jaar, maar voor maximaal twaalf jaar vergunningen verlenen. Dit als reactie op het advies van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de VNG om de conclusies van een onderzoek door SEO Economisch Onderzoek naar de terugverdientijd bij schaarse vergunningen in de ambulante handel, die aangeven dat de terugverdientijd in de ambulante handel minimaal negen en maximaal twaalf jaar is. Op basis van de Dienstenwet moeten gemeentes de looptijd van een schaarse vergunning bepalen op basis van de terugverdientijd van de gedane investeringen.

Oude vergunningsbeleid

In de huidige vergunningprocedure publiceert de gemeente ieder jaar welke dagen of dagdelen per locatie beschikbaar zijn en kan iedereen die dat wil binnen een bepaalde termijn een aanvraag doen voor een vrijkomende standplaats. Daarna worden de aanvragen beoordeeld en wordt bij meerdere vergunbare aanvragen voor dezelfde dag en locatie geloot. Na afloop van de vergunningprocedure kan iemand een tijdelijke vergunning voor de rest van het kalenderjaar aanvragen voor overgebleven plekken. Daarna volgt er weer een nieuwe publicatie en begint het traject weer opnieuw.

Eenvoudiger nieuw beleid

Dat wil de gemeente voortaan anders gaan doen. Van de vrije plekken die overblijven houdt de gemeente voortaan een actueel overzicht bij op haar website. Een aanvraag voor een vrije plek kan op ieder moment worden ingediend, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er kan dan een vergunning verleend worden voor de hele periode van 12 jaar. Zo hoeft de gemeente een vrijkomende plek maar één keer te publiceren en blijft het mogelijk voor een ondernemer om meteen een aanvraag voor 12 jaar te doen. Voor kortdurende standplaatsen met een vergunning voor maximaal 6 maanden per kalenderjaar geldt geen maximum aantal van twee dagen per week meer.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel