Ankeiler: De procedurefouten die zijn gemaakt bij de besluitvorming van Windpark Beuningen, zijn veroorzaakt door een college dat snelheid verkoos boven zorgvuldigheid.

- De procedurefouten die zijn gemaakt bij de besluitvorming van Windpark Beuningen, zijn veroorzaakt door een college dat snelheid verkoos boven zorgvuldigheid. Dat zeggen oppositiepartijen CDA en VVD, die tegen het plan voor Windpark Beuningen hebben gestemd.

Vanwege administratieve fouten wordt het plan voor Windpark Beuningen van 10 maart tot en met 20 april opnieuw ter inzage gelegd. Deze fouten slaan volgens het college niet terug op de inhoud van het bestemmingsplan. Dit betekent wel een vertraging van de bouw van de vijf windmolens met ongeveer vier maanden.

Schriftelijke vragen aan college

Kan het college de absolute garantie geven dat de gemaakte fouten geen gevolgen hebben - al dan niet juridisch - voor het raadsbesluit van 23 november over het windpark? Zo stelt oppositiepartij CDA deze week in schriftelijke vragen aan het college.

Het CDA werpt ook de vraag op of de administratieve fouten juridische consequenties hebben voor de bezwaarprocedures bij de Raad van State, die door tegenstanders van Windpark Beuningen aanhangig zijn gemaakt.

Zo min mogelijk Russisch olie en gas

Onlangs werd geconstateerd dat de oude regels per ongeluk ter inzage hebben gelegen en dat er een verkeerde gemeentecode is gebruikt. Dat heeft volgens het college verder geen enkele betrekking op de plannen zelf. Het vaststellingsbesluit en het plan veranderen er niet door. Het is daarom niet noodzakelijk om opnieuw een besluit te nemen, aldus het college.

De oorlog in Oekraïne heeft de voorstanders van windmolens gesterkt in de mening dat alternatieve energiebronnen meer dan ooit noodzakelijk zijn. Europa wil in de toekomst zo min mogelijk afhankelijk zijn van Russisch olie en gas. Mede daardoor stijgen de energieprijzen momenteel enorm, terwijl West-Europa nota bene een hele zachte winter achter de rug heeft.

Ongewild steuntje in de rug

Lijsttrekker Hans Crezee van de PvdA erkent dat als we qua energie niet afhankelijk willen zijn van Rusland, we nóg meer moeten inzetten op wind- en zonne-energie. "Wel is dit een onbedoeld en ongewild steuntje in de rug," zo meent Crezee.

De nieuwe ter inzagelegging van het Windpark verandert inhoudelijk niets, aldus fractievoorzitter Jaap Bril van GroenLinks. Het is volgens hem inderdaad slechts een administratieve fout zoals het college zegt. Ook PvdA en D66 kijken er zo tegenaan.

"Wij maken de aarde kapot"

Roel Kuppens, lijsttrekker van D66, benadrukt dat de energietransitie niet incidenteel gebaseerd is op de situatie in de Oekraïne, maar voorkomt vanuit de realisatie "dat wij de aarde kapot maken". Kuppens: "We kunnen niet wachten, niet uitstellen en zeker niet vooruitschuiven".

De tegenstanders van windmolens zien dat anders. VVD-lijsttrekker Karin van den Heuvel blijft van mening dat de gemeente moet wachten met het plaatsen van windmolens, zolang er volgens haar nog geen duidelijkheid is over de gezondheidsrisico's. "Voor de Beuningse VVD gaat gezondheid van de inwoners boven de snelheid van de energieneutraliteit," zegt Van den Heuvel.

Gezondheid inwoners staat voorop

Op de website van de gemeente Beuningen wordt precies uitgelegd wat er aan de hand is. Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) liggen opnieuw zes weken ter inzage. De vijf grote windmolens staan gepland langs de MaasenWaal-weg in Ewijk en Winssen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.