Ankeiler: Stichting Buurtgezinnen is er in twee jaar in geslaagd om 50 gezinnen met een hulpvraag in Nijmegen te matchen met een zogenaamd steungezin in de buurt.

- Stichting Buurtgezinnen is er in twee jaar in geslaagd om 50 gezinnen met een hulpvraag in Nijmegen te matchen met een zogenaamd steungezin in de buurt. Deze steun komt vooral neer op het regelmatig opvangen van kinderen van het gezin dat hulp nodig heeft. Op deze manier kan worden voorkomen dat kinderen van gezinnen die het zwaar hebben terecht komen bij zwaardere, gespecialiseerde hulp.

Steungezin

De hoofdzaak van het matchen van ‘hulpgezinnen’ met ‘steungezinnen’ is dat een steungezin in de buurt een kind van een gezin dat het zwaar heeft opvangt, bijvoorbeeld voor een dagdeel in de week of een weekend in de maand. “Zo worden gezinnen die het zwaar hebben geholpen door een ander gezin uit de buurt, die hun huis en hart openstellen voor met name de kinderen”, zegt Jiske Broers van Stichting Buurtgezinnen. “Zo’n steungezin gaat leuke dingen doen met een kind, zodat deze kinderen gewoon kind kunnen zijn. Maar ook de ouders van het hulpgezin voelen zich vaak thuis bij het steungezin. De situatie waarin zo’n hulpgezin verkeert varieert. Het kan zijn dat er lang veel aan de hand is, maar het gebeurt ook dat er een match met een steungezin kan worden voordat een ouder ‘overloopt’ door alle omstandigheden.”

Melden

Veel gezinnen die gekoppeld worden aan een steungezin, hebben al contact gehad met hulpverleners om de boel op de rit te krijgen. “Mensen melden zich bij de buurtteams, een laagdrempelige voorziening in de buurt”, vertelt Broers. “Die neemt vervolgens de stap om Buurtgezinnen als hulp voor te stellen. Maar het kan ook via het consultatiebureau of via school gaan. Sommige mensen melden zichzelf direct bij ons. Steungezinnen melden zich veelal bij ons via Facebook.” De matches worden vaak binnen de eigen wijk gemaakt, maar niet altijd. “De kracht is wel het grootste als het binnen de wijk is, maar het kan over de grenzen van de wijk heen gaan. De hulpgezinnen en steungezinnen zijn verspreid over heel Nijmegen en we maken ook gebruik van steungezinnen uit omliggende gemeenten. We blijven ook altijd op zoek naar nieuwe steungezinnen.”

“Match moet passend zijn”

Gezinnen worden niet zomaar met elkaar gematcht, vertelt Broers. “Het moet passend zijn. Daarom zijn er meer steungezinnen nodig dan er gezinnen met een hulpvraag zijn om voor alle hulpgezinnen een match te vinden. Wij gaan bij beide gezinnen twee keer langs, waardoor het vaak minimaal één of twee maanden duurt voordat een match daadwerkelijk tot stand gebracht wordt.” Het mes snijdt overigens aan twee kanten, zegt Broers. “Ook de steungezinnen, die dit geheel vrijwillig en zonder financiële compensatie doen, beleven er plezier aan om te helpen.”

“Het liefst investeren aan de voorkant”

Wethouder Grete Visser (D66) is erg blij met de aanpak. “Dit is precies wat we willen: preventief hulp bieden zodat zo min mogelijk kinderen bij gespecialiseerde hulp terecht hoeven te komen en ze zoveel mogelijk in hun eigen buurt hun leven laten leven. Eigenlijk is het een supernormale oplossing in een tijd waarin we het hebben over jeugdzorg die te duur is en er landelijke eindeloze discussies zijn over de zorgketen. Hoewel je het effect op de lange termijn en of het kwader voorkomt nooit kunt bewijzen bij preventieve hulp, investeer ik het liefst aan de voorkant.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.