Ankeiler: Het historisch spoortunneltje dat vroeger door de spoordijk in Lent zat wordt toch niet uitgegraven.

- Het historisch spoortunneltje dat vroeger door de spoordijk in Lent zat wordt toch niet uitgegraven. De gemeente Nijmegen heeft onderzoek naar deze mogelijkheid gedaan en concludeert dat dit te kostbaar wordt. Wel is het college bereid om met de Wijkraad Lent mee te denken over een herdenkteken dat memoreert aan gebeurtenissen die hier in de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden.

Geschiedenis

Toen Lent werd doorsneden door de aanleg van de spoorlijn in 1878-1879, is ter hoogte van de Parallelweg een tunneltje gemaakt als verbinding tussen de twee delen van Lent. Hier vond op 20 september 1944 een dramatische gebeurtenis plaats: volgens ooggetuigen schoot een SS’er zijn automatisch geweer leeg in de tunnel waar ruim 100 Lentenaren schuilden voor het oorlogsgeweld. Daarbij vielen 3 doden en driekwart van de mensen raakten gewond. Begin jaren ‘50, tijdens de Koude Oorlog, werd het tunneltje dichtgemaakt als onderdeel van de IJssellinie. Nu de Waalsprong aan beiden zijden van de spoorlijn gebouwd wordt, leeft bij de bewoners van Lent een aantal jaar de wens voor het heropenen van het oude spoortunneltje. Zij zouden graag zien dat het tunneltje gaat dienen als extra verbinding voor langzaam verkeer tussen Hoge Bongerd en Hof van Holland.

6 miljoen euro

Het ligt in het spoortalud en is daarmee eigendom van ProRail. Dat betekent dat werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd door gecertificeerde aannemers en in opdracht van ProRail. ProRail wil medewerking verlenen aan het openen van het tunneltje indien alle kosten worden betaald door de gemeente Nijmegen. De bouwkundige staat van het tunneltje is onduidelijk, waardoor men niet weet of het een kwestie is van het zand wegscheppen of dat een ingrijpend herstel dan wel een nieuwe tunnel nodig is. Om de bouwkundige staat te achterhalen, moet het tunneltje gedeeltelijk worden uitgegraven. ProRail eist dat er daarvoor een hulpconstructie wordt aangebracht en een treinvrije periode wordt aangevraagd. Daarnaast is er een verdenking van niet gesprongen explosieven in de spoordijk en zit er vervuiling in de grond. Daarom wordt voor het heropenen van de tunnel uitgegaan van kosten van 6 miljoen euro. Dit terwijl het tunneltje vanwege de afmetingen alleen geschikt te maken is voor voetgangers. Daarom vindt het Nijmeegse college de kosten voor heropening van het tunneltje onevenredig hoog.

Herinneringsplek

De bewoners hebben volgens het college begrip voor de overwegingen om het tunneltje niet open te maken maar in plaats hiervan te kiezen voor een herinneringsmonument. Het liefst wil men één of beide ingangen weer zichtbaar maken of namaken. Ook ziet men graag dat 4-5 mei organisaties en kunstenaars uit Lent betrokken worden bij de ontwikkeling van de herdenkingsplek. Dit zou gecombineerd kunnen worden met het plaatsen van geluidschermen ten behoeve van de nieuwbouw in Hof van Holland en Hoge Bongerd eind dit jaar. De bewoners vragen daarnaast echter ook aandacht voor het creëren een goede en veilige voetgangersverbinding tussen Hoge Bongerd en Hof van Holland.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.