Ankeiler: Het voorschrijven van een 'nul-emissie' bij de uitstoot van schadelijke stoffen in de industrie is geen realistische optie. Dat schrijft het college van B&W.

- Het voorschrijven van een 'nul-emissie' bij de uitstoot van schadelijke stoffen in de industrie is geen realistische optie. Dat schrijft het college van B&W. van Beuningen in antwoord op commentaar van de partij BN&M. Het college stelt dat welke technieken ook worden toegepast, er altijd een rest-emissie overblijft.

Volgens BN&M, veruit de grootste partij uit de Beuningse gemeenteraad, moeten bij de uitstoot van stoffen duidelijke grenzen worden benoemd. Zo moet bijvoorbeeld de term nul-emissie worden gebruikt, in plaats van de vage term 'minimaliseren', zo meent BN&M.

"Systematisch onzorgvuldig"

De partij had commentaar geleverd op een inventarisatierapport en brief van de provincie over bedrijven die luchtvervuiling veroorzaken in Nijmegen-West en Weurt.

Volgens BN&M lijkt er sprake van systematische onzorgvuldigheid in het toepassen van vergunningsvoorschriften door bedrijven. Een cultuur van "niet te moeilijk doen", zowel bij de bedrijven, de vergunningverleners, de controleurs, de handhavers én de bestuurlijke circuits, lijkt dit in stand te laten, zo meent BN&M.

Thema gezondheid hoog op agenda

Het college zegt nadrukkelijk deze mentaliteit van "niet te moeilijk doen" of "systematische onzorgvuldigheid" niet te herkennen. Als dat nodig is, wordt naar mening van het college wel degelijk doorgepakt door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

Het thema gezondheid staat volgens het Beuningse college hoog op de agenda. In samenwerking met de gemeente Nijmegen, de wijkvertegenwoordiging en de GGD zijn we in overleg over het proces om meer inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie in Nijmegen-West en Weurt, zo schrijft het college deze week.

College vertrouwt op meetplan luchtkwaliteit

Het college: "Wij onderschrijven het belang van eerlijke en feitelijke informatie. Dat doen we bijvoorbeeld door het meetplan luchtkwaliteit op leefniveau. Dit meetplan is opgesteld in samenspraak met de wijkvertegenwoordiging van Nijmegen-West en Weurt. De komende periode wordt alle informatie over de luchtkwaliteit continue aangevuld met de resultaten van de metingen."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel