Ankeiler: De subsidiepot van de gemeente Nijmegen voor het vervangen van oude brom- en snorfietsen is bijna leeg.

- De subsidiepot van de gemeente Nijmegen voor het vervangen van oude brom- en snorfietsen is bijna leeg. Nijmegenaren met een sloopverklaring van hun brom- of snorfiets van voor 2011 moeten snel zijn, want zo’n 80% van het totale budget van 200.000 euro is al op. Volgens de gemeente is het nog niet zeker is of er ook een subsidie komt voor 2023 en daarom geeft ze aan dit zo snel mogelijk te doen.

De gemeente Nijmegen geeft sinds 2020 subsidie voor het slopen en vervangen van brom- en snorfietsen van voor 2011. In die tijd hebben al meer dan 500 Nijmegenaren ervoor gekozen om hun brom- of snorfiets in te ruilen voor 400 euro. Twintig procent daarvan koos voor een elektrische alternatief met subsidie. De sloop- en vervangsubsidie is één van de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2020 – 2030. In het maatregelenprogramma staat hoe de gemeente voor 2030 wil zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst voor alle Nijmegenaren.

Het aanvragen van de subsidie kan via de website: www.nijmegen.nl/subsidiebrommers.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel