Ankeiler: Tour de Force, een verbond van marktpartijen, overheden en kennisinstituten, is de actie "Zet de fiets op 1" gestart.

- Tour de Force, een verbond van marktpartijen, overheden en kennisinstituten, is de actie "Zet de fiets op 1" gestart. Deze brede coalitie van maatschappelijke organisaties doet dit bewust aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Het pamflet "Zet de fiets op 1" is rechtsstreeks gericht aan alle raadsleden en wethouders van ons land.

Juist de lokale politiek, zoals in de regio Nijmegen, kan de komende periode een impuls geven aan het fietsgebruik, en zo een belangrijke bijdrage leveren aan een groot aantal maatschappelijke doelen, zo stelt het samenwerkingsverband.

Minder uitstoot CO2

Meer fietsgebruik leidt tot een leefbare stad met goed bereikbare winkels, bedrijven en scholen. Ook zorgt het voor een vitaal platteland, schonere lucht, betere gezondheid van burgers en minder uitstoot van CO2. Volgens Tour de Force is investeren in goede en veilige fietsvoorzieningen de best besteedde euro denkbaar.

De actie "Zet de fiets op 1" wordt onder andere onderschreven door Urgenda, BouwendNederland, Natuur en Milieu, NS Stations, Fietsersbond, VeiligVerkeer en de RAI vereniging. Ze pleiten concreet voor meer fietsenstallingen bij stations en OV-knooppunten en snelle doorgaande fietsverbindingen tussen steden en dorpen. Fietsvoorzieningen zijn relatief goedkoop vergeleken met andere vormen van vervoer, zo stelt Tour de Force.

Fiets onderdeel gezonde levensstijl

De fiets is een onmisbare schakel in het openbaar vervoer, want bijna de helft van de treinreizigers en een toenemend aantal busreizigers komt op de fiets. Bovendien draagt fietsen bij aan een gezonde levensstijl. Het voorkomt obesitas en diabetes en draagt bij tot minder ziekteverzuim.

Volgens de actievoerende organisaties bedraagt ongeveer de helft van alle autoritten minder dan 7,5 kilometer en zou dus prima op de fiets kunnen plaatsvinden. En met de elektrische fiets geldt dat zelfs gemakkelijk voor ritten tot 15 km.

­čĺČ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.