Ankeiler: Het Nijmeegse college is met stakeholders in overleg over het op korte termijn treffen van maatregelen die het oversteken van het fietspad en de busbaan op het Stationsplein voor voetgangers en vooral ook voor mensen met een beperking veiliger te maken.

- Het Nijmeegse college is met stakeholders in overleg over het op korte termijn treffen van maatregelen die het oversteken van het fietspad en de busbaan op het Stationsplein voor voetgangers en vooral ook voor mensen met een beperking veiliger te maken. Dit na een duidelijke oproep van onder andere de Oogvereniging over de onveilige situatie. Er wordt onder andere gedacht aan een middeneiland voor het fietspad.

“Hopen dat de buschauffeur je ziet”

Op 21 januari organiseerde de Fietsersbond een zogenaamd ‘Stationscollege’, waarbij een duidelijke oproep kwam vanuit stakeholders om interventies te plegen voor een veiligere oversteek bij de busbaan en het fietspad voor het station, zowel per direct als na herinrichting van het Stationsplein. Charlotte Brand (PvdA) stelde er vragen over aan het college over, mede namens de fracties van Stadspartij Nijmegen, CDA en Partij voor de Dieren. “Op dit moment is het voor veel mensen met een (visuele) beperking erg lastig om op een rustige en veilige manier over te steken”, zegt Brand. “Zo kan een rolstoelgebruiker niet over de struiken heen kijken om te zien of er een bus aankomt, een kan een visueel beperkte niet oversteken zonder te zwaaien met zijn stok in de hoop dat de buschauffeur hem ziet. Dit betekent dat er van de 45.000 reizigers per dag er dagelijks ook een groep wordt uitgesloten om met een veilig gevoel deel te nemen aan het normale dagelijkse verkeer. Dat is ons inziens niet toelaatbaar in een stad waar we gaan voor veiligheid en inclusiviteit.”

Mogelijke maatregelen

Eén van de maatregelen die nu overwogen worden, is het scheiden van de banen van het fietspad door een middeneiland. Dit zou overstekende voetgangers een rustpunt halverwege bieden en zou ook de snelheid van fietsers moeten helpen afremmen. Voor de busbaan denkt men aan betere markering en geleiding en maatregelen die ertoe moet leiden dat buschauffeurs en voetgangers elkaar beter kunnen zien. Ook wordt onderzocht of technologieën zoals een rateltikker haalbaar en veilig zijn als ondersteuning bij het oversteken. Daarnaast is het zaak dat buschauffeurs zich beter aan de maximaal toegestane snelheid van 20 km/uur op de busbaan gaan houden.

Onacceptabel

Wethouder Jan Wijnia (GroenLinks) benadrukt dat deze maatregelen ingezet kunnen worden ter overbrugging totdat de hele stationsomgeving over enkele jaren op de schop gaat. “De huidige situatie is waarbij de oversteek van busbaan en fietspad voor het station voor een deel van de voetgangers een barrière vormt om zelfstandig het station te kunnen bereiken is onacceptabel. Dat signaal is bij ons ook duidelijk binnengekomen vanuit de Oogvereniging. Het duurt nog wel een paar jaar voordat de nieuwe stationsomgeving klaar is, daarom nemen we voor tussentijd maatregelen om de situatie te verbeteren en hebben we over de exacte invulling hiervan deze maand nog overleg.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.