Ankeiler: Op de korte termijn starten er een aantal onderzoeken naar niet gesprongen explosieven bij de aanleg van de toegangsweg van de toekomstige railterminal in Slijk-Ewijk.

- Op de korte termijn starten er een aantal onderzoeken naar niet gesprongen explosieven bij de aanleg van de toegangsweg van de toekomstige railterminal in Slijk-Ewijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in dit gebied oorlogshandelingen geweest en dus zou het kunnen dat in de ondergrond nog explosieven aanwezig zijn.

De provincie Gelderland laat weten dat er op de korte termijn voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden starten. Allereerst gaat onderzoeksbureau ECG de grond scannen met een mobiele grondradar. Hierdoor kan gezien worden of in de ondergrond mogelijke ‘munitieverdachte objecten’ aanwezig zijn. Met behulp van een tractor beweegt deze grondradar in het veld voort. Wanneer de detectie is afgerond, graven zij de verdachte objecten op.

De provincie verwacht dat er waarschijnlijk sprake zijn van klein kaliber munitie. ECG ruimt deze munitie op een veilige wijze op en voert het af. Mocht ECG toch groot kaliber munitie aantreffen dan schakelen zij de EOD, de Explosieven Opruimingsdienst, van het Ministerie van Defensie in.

Archeologisch vervolgonderzoek

In het gebied van de toegangsweg, liggen mogelijk ook archeologische resten. Na het explosieven-onderzoek, zal een bureau voor archeologie en bouwhistorie vervolgonderzoek naar de archeologische waarden gaan doen. Hiervoor worden proefsleuven in het gebied gegraven. Deze zijn zijn circa 4 meter breed en 25 meter lang en hebben een diepte van circa 1 meter. Wanneer men archeologische resten aantreft, dan is er vervolgonderzoek nodig.

Binnen het plangebied van de Railterminal Gelderland ter hoogte van de toekomstige kruising Reethsestraat en Rijksweg-Zuid, ligt ook een archeologisch rijksmonument. Omdat bij de werkzaamheden eventueel aanwezige archeologische resten kunnen worden verstoord, vindt hier een opgraving plaats. Daarvoor heeft Provincie Gelderland een monumentenvergunning aangevraagd.

Tijdens beide onderzoeken (het graven van de proefsleuven en de archeologische opgraving) kijken archeologen naar de aanwezigheid van sporen en resten uit een groot aantal tijdsvlakken: de jonge steentijd, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd maar ook naar de vroege en late middeleeuwen. Vondsten worden gedocumenteerd en meegenomen voor nader onderzoek.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.