Ankeiler: Na een jaar van onzekerheid voor leerlingen, ouders en docenten wordt eind deze maand door het bestuur besloten of Dominicus College in Nijmegen wordt opgeheven.

- Na een jaar van onzekerheid voor leerlingen, ouders en docenten wordt eind deze maand door het bestuur besloten of Dominicus College in Nijmegen wordt opgeheven. De afgelopen periode is onderzocht of sluiting noodzakelijk is. De knoop wordt uiterlijk 25 maart doorgehakt.

“We hebben de afgelopen periode de alternatieve mogelijkheden nogmaals verkend en onderzocht. Het onderzoek zit nu in de afrondende fase. Ons streven is vrijdag 18 maart ouders en leerlingen te informeren en dat hebben we ook naar hen gecommuniceerd, maar we houden een slag om de arm dat het ook een week later kan worden”, aldus de bestuurssecretaris.

Aanleiding voor het onderzoek is dat de medezeggenschapsraad (MR) van de school tegen een sluiting is en meerdere alternatieve scenario’s heeft aangedragen om het leerlingentekort en de financiële problemen van de school op de lossen.

Drie maanden uitstel

Het bestuur zou het besluit eigenlijk al eind december nemen, maar heeft dit kort voor de deadline drie maanden uitgesteld. Ouders werden hiervan op de hoogte gebracht in een brief, waarin het bestuur benadrukt dat ‘uitstellen van een besluit nog niet betekent dat de school openblijft’. De school is wel doorgegaan met het werven van leerlingen.

Veel commotie

De onzekerheid over de toekomst van de middelbare school ontstond vorig jaar. In maart kondigde het bestuur aan vanwege teruglopende leerlingaantallen mogelijk te gaan fuseren met het Kandinsky College. Later veranderde dat in het plan om vanwege financiële problemen de middelbare school vanaf 1 augustus 2024 helemaal te sluiten.

Zowel ouders als leerlingen zijn in opstand gekomen tegen de mogelijke opheffing van ‘hun’ school. Eind november organiseerden leerlingen een sit-in in de aula van de school. In december stond op initiatief van de ouders een demonstratie gepland, maar de actie werd vanwege de coronamaatregelen op het laatste moment afgelast.

Zie ook: School gaat mogelijk dicht, leerlingen komen in opstand

Deel dit artikel