Ankeiler: De gemeente Overbetuwe heeft ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar om de gevolgen van de coronacrisis bij de Overbetuwse samenleving te verzachten.

- De gemeente Overbetuwe heeft ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar om de gevolgen van de coronacrisis bij de Overbetuwse samenleving te verzachten. Het college van burgemeester en wethouders stelt twintig maatregelen voor om dit geld zo effectief en zinvol mogelijk in te zetten. De gemeenteraad moet de maatregelen nog wel goedkeuren.

"We zijn dan wel weer bijna terug naar het normale leven, de effecten van de coronacrisis zijn nog wel degelijk op veel plaatsen in de samenleving goed voelbaar", legt wethouder Brigitte Faber-De Lange van Financiën en Belastingen uit. "Met deze maatregelen willen we onze maatschappelijke organisaties en ondernemers versterken. Zij spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid in onze dorpen. Ook voor het welzijn van jongeren stellen we geld beschikbaar. Zij hebben ook een zware tijd gehad."

Ook belasting op terrassen vervalt voor 2022 en 2023

De voorgestelde maatregelen gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen en thema’s. De belasting voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen (de zogenaamde precariobelasting) vervalt bijvoorbeeld helemaal voor 2022 en 2023. Er is ook geld voor projecten die de impact van corona op jongeren verminderen.

Verder spreekt de gemeente over 'subsidie voor de dorpshuizen, eenmalige schenkingen voor culturele organisaties en sportverenigingen, een voucherregeling voor kleine ondernemers, extra geld voor de Meedoen-regeling voor mensen met lage inkomens en een bedrag voor jeugd- en gezinsconsulenten'.

Geld afkomstig van rijksoverheid

Het geld voor de maatregelen is afkomstig van de Rijksoverheid. Eerder al verdeelde Overbetuwe in vier rondes al geld van het rijk voor maatschappelijke organisaties, stichtingen, verenigingen en ondernemers. Het geld dat nog over is, wordt nu ingezet. De gemeenteraad besluit op 24 mei over het voorstel.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.