Ankeiler: De Nijmeegse wethouder Velthuis is geschrokken van het rapport over de misstanden en organisatiecultuur bij zwembad Dukenburg.

- De Nijmeegse wethouder Velthuis is geschrokken van het rapport over de misstanden en organisatiecultuur bij zwembad Dukenburg. Het rapport spreekt onder meer van “haantjesgedrag” door het bestuur waarin sommige vrouwen zich onveilig voelden. Volgens de wethouder moet er zonder meer een wijziging komen in het bestuur van het zwembad.

Aanleiding voor het onderzoek was de onrust onder het personeel. Toen het zwembad in 2016 dreigde te moeten sluiten, nam een groep burgers het initiatief om het met behulp van vrijwilligers open te houden.

Grofgebektheid en grensoverschrijdend gedrag

Volgens het rapport is er onder die mannen van het eerste uur een familiecultuur ontstaan met de bedrijfsleider als “alomtegenwoordige pater familias”. Royaal en hulpvaardig naar hen die het nodig hadden en in zijn ogen verdienden, maar ook streng en bars wanneer iets hem niet zinde, zo staat in het rapport.

Die cultuur leidde tot een tweedeling tussen hen die wel wat zagen in die duidelijke gezagsverhoudingen, de kleedkamerhumor en de informele omgangsvormen en zij die de gezelligheid heus waarderen, maar niet gediend zijn van “grofgebektheid, aanrakingen, al dan niet troostend of amicaal bedoeld (en door sommigen van hen als grensoverschrijdend ervaren)”. Kritiek op de leiding over de omgangsvormen, de manier waarop les wordt gegeven of manco’s in de bedrijfsvoering werd niet gewaardeerd, zo staat in het rapport. De ex-medewerkers die als klokkenluiders aan de bel trokken, hebben het over negeren en wegkijken door het bestuur van het zwembad.

Angst voor sluiting

Alle betrokkenen vinden dat zwembad Dukenburg als zodanig wel moet blijven voortbestaan. Sommigen zijn zelf bang dat de gemeente “om een daad te stellen” de geldkraan nu zal dichtdraaien. Maar dat is wethouder Velthuis niet van plan. Ook hij vindt dat het zwembad een belangrijke functie heeft in Nijmegen.

De onderzoeker vindt dat het zwembad uit het zelfgekozen isolement gehaald moet worden, bijvoorbeeld door qua toezicht nadrukkelijker aan te haken bij de gemeente. Die conclusie begrijpt wethouder Velthuis niet goed. “Het staat in het rapport, maar ik heb geregeld contact gehad met het zwembad en ik heb de heren geregeld gezien”, aldus Velthuis.

Bestuur: "geen strafbare feiten gepleegd"

In een reactie op het rapport zegt voorzitter Hans Heinink van het zwembadbestuur: “Het doet het bestuur deugd dat uit het onderzoek van de heer Van Gils niet is gebleken van strafbare feiten. En dat de huidige medewerkers positief zijn over de inmiddels uitgezette lijn.” Heinink onderschrijft wel dat er vernieuwing en versterking van het management nodig is voor het zwembad.

De voorzitter beëindigt de reactie met de belofte om zich te blijven inzetten voor een veilige werk- en leefomgeving bij het zwembad. “Wij betreuren het dat er bij diverse (ex-)medewerkers een gevoel van onveiligheid is ontstaan en ervaren …”

Zie ook: