Ankeiler: De PvdA wil dat het college onderzoek doet naar de aanwezigheid van een eventuele ‘pay gap’ tussen mannen en vrouwen binnen de eigen organisatie van de gemeente Nijmegen.

- De PvdA wil dat het college onderzoek doet naar de aanwezigheid van een eventuele ‘pay gap’ tussen mannen en vrouwen binnen de eigen organisatie van de gemeente Nijmegen. Dit houdt in dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen.

Loonkloof

De fractie van de PvdA wijst het college er op Internationale Vrouwendag op dat in Nederland vrouwen nog steeds gemiddeld 14,8 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s en dat 6 procent van die loonkloof niet verklaard kan worden door verschillen in baankeuze, vol- en deeltijdwerk en arbeidscarrière. “Hoewel beloningsdiscriminatie bij wet verboden is, komt dit in alle arbeidssectoren nog steeds voor”, zegt raadslid en lijsttrekker Charlotte Brand.

“Meten is weten”

Volgens cijfers van het CBS bedraagt het gecorrigeerde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen werkzaam bij de overheid gemiddeld 4 procent. “Pas na een intern onderzoek naar de loonkloof worden de loonverschillen tussen mannen en vrouwen in veel bedrijven en organisaties ontdekt”, zegt Brand. “Wij zijn van mening dat, volgens het principe ‘meten is weten’, de gemeente alleen zeker kan weten dat er geen sprake is van een loonkloof, als dit door middel van een intern onderzoek is uitgezocht. We streven naar een gelijke beloning voor mannen en vrouwen in elke sector en zeker bij hetzelfde werk.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.