Ankeiler: Het Nijmeegse college werkt met pijn in het hart mee aan de sloop van twee historische paviljoens in Kinderdorp Neerbosch.

- Het Nijmeegse college werkt met pijn in het hart mee aan de sloop van twee historische paviljoens in Kinderdorp Neerbosch. Ggz-instelling Parnassia, die eigenaar is van vijf van de paviljoens, moet dringend nieuwbouw plegen om haar zorg naar hedendaagse standaarden te kunnen verlenen. Eigenlijk had Parnassia sloopplannen voor alle vijf haar paviljoens, maar het college zoekt nog naar een oplossing om deze te behouden. Voor één paviljoen is afgesproken dat Pernassia in gesprek gaat over verkoop aan het Van 't Lindenhoutmuseum.

Herbestemming niet mogelijk

Erfgoedvereniging Heemschut diende in 2021 een verzoek in tot bescherming van de paviljoens van Kinderdorp Neerbosch als gemeentelijk monument. Het college was toen al in gesprek met Parnassia, dat al een sloopmelding had ingediend voor de vijf paviljoens in hun eigendom, omdat zij dringend nieuwe huisvesting nodig hebben voor twaalf jongeren tussen de 12 en 23 jaar met ernstige psychiatrische klachten. Er was op dat moment geen grond om dat te weigeren. Het afgelopen jaar heeft het college met Parnassia gezamenlijk onderzocht of het mogelijk is om de paviljoens te behouden en te herbestemmen en elders in Kinderdorp nieuwbouw te realiseren. Herbestemming blijkt niet mogelijk, omdat de paviljoens uit de jaren ’60 van niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen voor jeugdzorg. De ronde paviljoens bieden geen direct overzicht over de gang met aangrenzende kamers. Ook hebben de kamers geen eigen badkamer en zijn de ruimtes vanwege de hoogteverschillen slecht toegankelijk voor mindervaliden. Ook zijn de paviljoens te klein voor het benodigde programma van 12 patiëntenkamers en ondersteunde functies, zoals rustruimten en dagbehandelingsruimten. Elders in Kinderdorp een nieuw paviljoen realiseren bleek ook niet mogelijk, omdat het voor een goede zorgverlening nodig is dat de nieuwe paviljoens in de buurt liggen van de overige gebouwen van Parnassia.

Medewerking wegens urgentie

Vanwege de acute behoefte aan zorgplekken, verleent het college daarom nu medewerking aan de sloop van twee paviljoens en de bouw van een nieuw paviljoen ter plaatse. Voor de overige paviljoens onderzoekt men de mogelijkheden voor behoud en herbestemming. Voor één paviljoen is met Parnassia afgesproken dat zij met Stichting Van ’t Lindenhout in gesprek gaan over verkoop aan de Stichting ten behoeve van het Van 't Lindenhoutmuseum. Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) moet balanceren tussen het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en het meebewegen met de eisen van zorg anno 2022. “Het ensemble wordt hiermee in de huidige structuur verbroken. De gebouwen zijn niet beschermd, dus formeel kunnen we niks. De urgentie voor de opvang van twaalf cliënten zorgt dat er de noodzaak is voor ons om hieraan mee te werken. We moeten blijven meedenken met de eigenaren. Maar het liefst zouden we deze paviljoens behouden. Het is heel bijzonder kinderdorp dat al lang bestaat en waar verschillende typen opvang heeft opgevangen. Het is daar nu ingericht op een typische vorm van opvang die van toepassing was in de jaren ’70 tot ’90. Daarmee is het van cultuurhistorisch belang, maar voldoet het tegelijkertijd ook niet aan de huidige eisen als zorglocatie.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.