Ankeiler: Tijdelijke woningen kunnen volgens de gemeente Druten zeker helpen bij het oplossen van de huidige krapte op de woningmarkt.

- Tijdelijke woningen kunnen volgens de gemeente Druten zeker helpen bij het oplossen van de huidige krapte op de woningmarkt. Het college van B&W staat open voor initiatieven van particulieren of woningcorporaties. Dat antwoordt het college onlangs op vragen van Dorpslijst Horssen.

Het college zegt momenteel zelfs al in gesprek te zijn met initiatiefnemers voor de realisatie van flexibele woningen voor jongeren. Dorpslijst Horssen wil graag dat deze woningen vooral worden toegewezen aan jongeren uit de eigen kern.

Woningcorporatie al bezig met plan

Volgens het college heeft de gemeente wettelijk gezien daartoe slechts beperkte mogelijkheden. Een particulier initiatiefnemer kan daar zelf uiteraard wel in sturen, zo stelt het college. Woningcorporatie Woonwaarts is volgens het college al bezig met een plan voor een viertal tijdelijke woningen in de kern Druten.

De Dorpslijst wijst er op dat wanneer de huisjes maximaal 10 jaar mogen blijven staan, er geen wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Daarom vraagt de Dorpslijst of het college bereid is een ontheffing te verlenen voor tijdelijke oplossingen. Het college antwoordt dat elk initiatief individueel wordt beoordeeld op de mogelijkheden voor een tijdelijke ontheffing. "We staan er in principe positief tegenover," aldus het college.

Geen lange procedure voor tijdelijke vergunning

In Druten zijn naar mening van het college momenteel veel woningbouwinitiatieven gaande. Het voordeel van een tijdelijke vergunning is volgens het college dat er geen lange procedure hoeft te worden doorlopen. Wel moeten er goede afspraken worden gemaakt over de exploitatie van tijdelijke woningen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.