Ankeiler: Mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen zijn in strijd met de Wet natuurbescherming.

- Mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen zijn in strijd met de Wet natuurbescherming. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland. Mountainbikers liggen al langer onder vuur. Het aantal kilometers aan speciaal aangelegde routes door het bos groeit snel.

Beschermde dieren als het vliegend hert, de hazelworm en de zandhagedis lopen gevaar om platgereden te worden op de mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen. Het is een van de conclusies van adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens, dat in opdracht van de provincie naar de routes in het Rijk van Nijmegen keek. Maar de verstoring gaat nog verder. Zo lijden bijvoorbeeld zelfs bosvogels als de boomkruiper, de winterkoning en de ekster onder de komst van de mountainbikers.

Veel drukker geworden

Tijdens het veldonderzoek in 2021 is gebleken dat mountainbikers niet alleen op de voor hen bedoelde paden fietsen, maar ook daarbuiten. Ook tussen zonsondergang en zonsopgang. Dat is tegen de regels. De hoop was ook dat het rustiger in het bos zou worden door de fietsers te concentreren. Het rapport meent dat het aantal mountainbikers juist is toegenomen. Mogelijk door corona en populariteit van de nieuwe routes.

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) uit Beek is al sinds jaar en dag fel tegenstander van aanleg van mountainbikepaden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). “Dat is namelijk de crème de la crème van onze beschermde natuur”, zegt Jaap Dirkmaat van die vereniging. “Het cement tussen Natura 2000-gebieden en reservaten. En dat zorgt ervoor dat het überhaupt een netwerk is, en diersoorten van het ene gebied naar het andere kunnen. En over dat netwerk is afgesproken dat je een dwingende reden van groot openbaar belang nodig hebt om daar verstorende werkzaamheden in uit te voeren of aantastingen te plegen. En de vraag is legitiem in hoeverre een mountainbikepad een dwingende reden van groot openbaar belang is.”

Ze hebben alleen maar gekeken naar de negatieve effecten van de moutainbikeroute
Alex Peters, stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen

'Moest gewoon kunnen'

Volgens Alex Peters van de stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen is er een hoop af te dingen op die studie. “Er is een aantal punten waarvan wij zeggen: hoe komen ze erbij? Die punten worden behandeld in een uitgebreide reactie die online is gezet. Ze hebben alleen maar gekeken naar de negatieve effecten van de mountainbikeroute.” Hij wijst er op dat er goed gekeken is of de aanleg van de routes verantwoord is.

Dirkmaat ziet dat duidelijk anders: “Er is destijds een onderzoek gedaan, een natuurtoets, en die vond het allemaal geen probleem. Er was helemaal geen verstoring, het zou helemaal niet schadelijk zijn en er werden geen dieren doodgereden en die werden niet verstoord, geen gebied kapot gemaakt. Nee, was allemaal positief. Moest gewoon kunnen.”

Volgens Peters kan het ook gewoon, “Ik kom al ruim 50 jaar in die bossen. Wat de grootste verstoring is – en dat kun je elke boswachter vragen – zijn de loslopende honden. In de regio Nijmegen hebben we tussen de 13.000 en 15.000 fietsers. Die moet je wel een plaatsje geven, anders gaan ze overal fietsen.”

Vorige rapporten te optimistisch

Met het nieuwe rapport in de hand voelt Dirkmaat zich bevestigd in de standpunten van zijn vereniging. “De nieuwe natuurtoets geeft ons eigenlijk op bijna alle punten gelijk. Het is in strijd met de Wet Natuurbescherming (Wnb), dat internationaal beschermde soorten bedreigd worden, dat ze zelfs worden doodgereden, dat vorige rapporten eigenlijk veel te optimistisch waren ten faveure van de mountainbikesport in plaats van de natuur.”

Peters neemt het op voor de moutainbikers: “Er zitten nu kennelijk zoveel van die dieren in het bos dat je ze overal aantreft. Zelfs langs de route. Het floreert kennelijk in het hele gebied. De vraag is dan: hebben ze wel zoveel last van die route? Het aantal dode dieren dat tijdens onderzoek naar voren is gekomen is natuurlijk ook heel erg beperkt.”

Het verleggen van routes vindt Peters overigens oké. “Waar echt overlast is en dieren worden doodgereden gaan we dus gewoon omleidingen verzinnen. Dat is helemaal geen probleem. Binnenkort zullen wij met de terreineigenaren overleggen.”

Degene die deze zin erin gefietst heeft, die fietst hem er ook maar beter weer uit. Want het is een lachertje
Jaap Dirkmaat, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Route verleggen slaat nergens op

Volgens Dirkmaat is er een bizarre zin in het rapport ‘gefietst’. Aan het einde van het rapport staat dat de meeste problemen opgelost kunnen worden door op enkele plekken het pad te verleggen. “Dus dan verleg je het van de wespendief naar het vliegend hert. Dan kan het dus niet, dus dan moet het richting de vleermuizen. Maar dat kan óók niet, en dan heb je de paddentrek dus dan leggen we het daar neer. Maar dat kan ook niet, want daar zit een dassenburcht. O jee. Wat natuurlijk normaal is, want in het Natuur Netwerk - als het goed is – moet het barsten van de bedreigde diersoorten. Want elders zijn ze allang verdwenen in Nederland. Dus die zitten dáár. Waar moeten ze anders zijn?”

“Nou degene die deze zin erin gefietst heeft, die fietst hem er ook maar beter weer uit. Want het is een lachertje. Die opmerking slaat nergens op. Maar dan niet met een mountainbike eruit fietsen, hè?”

Zie ook: