Bevat Video: Video
Ankeiler: De burger moet volgens de politieke partijen in Overbetuwe meer worden betrokken bij besluitvorming, maar er moet voor worden gewaakt dat de gesprekken te lang duren.

- De burger moet volgens de politieke partijen in Overbetuwe meer worden betrokken bij besluitvorming, maar er moet voor worden gewaakt dat de gesprekken te lang duren. Dat was de conclusie uit het gemeenteraadsdebat van Omroep Gelderland, in samenwerking met RN7.

Drie lijsttrekkers en een fractievoorzitter schoven aan in de verkiezingsbus op het Dorpsplein en gingen met elkaar in debat over het thema participatie. Daar kwam Peter de Waard van de VVD met een opmerkelijk voorstel. "Als we mee mogen schrijven aan een coalitieakkoord zouden we dat willen voorleggen aan de inwoners", vertelde hij. Op die manier wil hij de inwoners van zijn gemeente in het vroegste stadium al betrekken bij de besluitvorming.

Hoewel de andere partijen het eens waren dat de burger meer betrokken moet worden, plaatsten zij kleine kanttekeningen bij de manier waarop. Zo was Marïel de Vries van D66 er waakzaam voor dat de zwijgende meerderheid niet vergeten wordt. "Daar moeten we toch naar luisteren", was ze stellig. Er moet volgens Richard Beune van het CDA niet te lang worden doorgepraat: "Niet iedereen kan tevreden zijn, want we hebben een keuze te maken."

Heldere communicatie

Ook de wijze waarop er met de burger wordt gecommuniceerd was een punt van aandacht. Zo gaf De Waard aan dat hij in Herveld zag dat een zendmast een batterij-installatie werd genoemd. Volgens hem misleidend. Hij kreeg bijval van Ard op de Weegh van Burgerbelangen Overbetuwe: "Als mensen niet goed weten waar het over gaat, dan krijg je weerstand als het besluit al genomen is", meende hij. "Dan gaan mensen de hakken in het zand zetten."

De inwoners van Overbetuwe zullen als het aan de politiek ligt dus meer betrokken gaan worden bij de besluitvorming. Men moet er zich volgens de partijen wel van bewust zijn dat de grootste schreeuwer niet wint, en dat er op een gegeven moment wel een knoop wordt doorgehakt. De keuze op 16 maart kan dus een groot verschil maken.

Het debat terugkijken? Dat kan hier.

Zie ook: Overbetuwse voor- en tegenstanders van windmolens hopen op goede afloop