Ankeiler: De gemeente Wijchen komt met een aanpassing van haar evenementenbeleid die nieuwe voorwaarden oplegt voor duurzaamheid, toegankelijkheid en diervriendelijkheid van evenementen die in de gemeente georganiseerd worden.

- De gemeente Wijchen komt met een aanpassing van haar evenementenbeleid die nieuwe voorwaarden oplegt voor duurzaamheid, toegankelijkheid en diervriendelijkheid van evenementen die in de gemeente georganiseerd worden. Zo wordt afval scheiden verplicht gesteld, het prikkelarme uurtje verplicht voor alle kermissen in de gemeente en wordt extra nadruk gelegd op de landelijke regelgeving en richtlijnen omtrent diervriendelijkheid.

Toegankelijkheid

De wijzigingen komen voort uit een door de gemeenteraad vastgestelde nieuwe visie omtrent evenementen. Toegankelijkheid is daarbij een belangrijk thema. Afhankelijk van de aard van het evenement, kan de gemeente voortaan voorwaarden opnemen in de vergunning over de toegankelijkheid van een evenement voor mindervaliden, waaronder het zorgen voor een integraal toegankelijke toiletruimte. “Het gaat om een inclusief beleid”, zegt burgemeester Marijke van Beek (PvdA). “In principe moeten evenementen voor iedereen toegankelijk zijn, ook als je slecht ter been bent of afhankelijk bent van een rolstoel. Niet ieder evenement leent zich echter voor bepaalde voorwaarden. De ambtenaar die de vergunningsaanvraag behandelt, gaat dit beoordelen.”

Prikkelarm uurtje

Het prikkelarme uurtje op de kermis voor mensen die snel overprikkeld raken wordt verplicht gesteld voor alle kermissen die binnen de gemeente plaatsvinden: iedere kermis moet minimaal één prikkelarm uurtje hebben. “Op de Wijchense kermis hebben we dit al op de zaterdagmiddag, dat is eerder al uitonderhandeld met de kermisexploitanten”, zegt Van Beek. “We merken dat dit goed bezocht wordt en zeer gewaardeerd wordt door bezoekers. Tegelijkertijd constateren we dat dit in de kerkdorpen nog niet wordt gedaan. Omdat het in Wijchen een succes is, willen we dat het ook in de kerkdorpen tot stand komt.”

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid wordt meer verplicht gesteld voor organisatoren van evenementen. Zo moet de organisatie voorzieningen treffen om afval gescheiden in te zamelen en te (laten) verwerken. Bij grotere evenementen moeten maatregelen getroffen worden om zo min mogelijk afval te produceren. Organisatoren van grote commerciële evenementen met meer dan 5000 bezoekers moeten ook maatregelen treffen om het gebruik van dieselgeneratoren te verminderen. Van Beek: “We willen dat vrijwilligers in staat blijven om evenementen te organiseren die hulp bieden aan inwoners, dus voor hen willen we het niet te ingewikkeld maken. Maar bij grote evenementen, zeker die waar veel geld aan verdiend wordt, willen we aandacht voor duurzaamheid en het gebruik van circulair materiaal. In bepaalde gevallen gebeurt dit overigens al uit vrije wil van de organisator.”

Dierenwelzijn

Voor het eerst is in het evenementenbeleid opgenomen dat evenementen in de gemeente Wijchen moeten voldoen aan de landelijke wetgeving en richtlijnen voor dierenwelzijn. “We kennen allemaal de zielige beelden van dieren in circussen. Zaken als een dansende beer zijn echt niet meer van deze tijd. We willen uitstralen dat we dat soort zaken niet willen en dat we hoge eisen stellen.” Wethouder Titus Burgers (PvdA) verwijst naar de jaarlijkse Wijchense veemarkt: “Het gaat erom hoe je zoiets presenteert. We willen dat mensen en kinderen die daar passeren er een goed gevoel bij kunnen hebben.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.