Bevat Video: Video
Ankeiler: Mensen die zo ziek worden van laagfrequent geluid dat ze willen verhuizen en momenteel bij familie logeren om eraan te kunnen ontsnappen.

- Mensen die zo ziek worden van laagfrequent geluid dat ze willen verhuizen en momenteel bij familie logeren om eraan te kunnen ontsnappen. Het overkomt inwoners van Nijmegen die te maken hebben met een grote zandwinlocatie, net over de gemeentegrens met Beuningen.

Al een jaar vragen ze de gemeente Beuningen om iets te doen aan de gekmakende situatie. En niet alleen zij. Ze kregen steun van de Nijmeegse wethouder Jan Wijnia. Die schreef vorig jaar al een brief aan zijn Beuningse collega Piet de Klein.

Wijnia schrijft dat meerdere inwoners van zijn stad hem geattendeerd hebben op de 'ernstige overlast die zij al geruime tijd ervaren'. Hij wijst zijn Beuningse collega er in de brief op dat uit metingen blijkt dat de grenswaarden voor laagfrequent geluid (LGF) behoorlijk worden overschreden. Bovendien gaat het om hinder die dag in dag uit, zes dagen per week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat doorgaat.

'Ik kan geen was meer opvouwen'

Het gaat om geluid dat je vooral voelt en waar steeds meer mensen ziek van worden, onder wie Monique Jansen. "Ik sta nu te trillen op mijn benen. Als het echt heel erg is, dan kan ik geen was meer opvouwen", zegt zij. Haar man merkt er dan weer niets van. "Dat maakt ook dat je in eerste instantie denkt: ik ben gek."

Kijk hier naar het verhaal van de omwonenden:

Een nieuwe zeef zou voor minder geluid moeten zorgen. Maar, schrijft Wijnia, hij leerde ook dat de inzet van zo'n nieuwe zeef geen garantie is dat de overlast door laagfrequent geluid daarmee tot het verleden behoort. Wijnia wil weten hoe het kan dat de normen worden overschreden. En of dit inderdaad komt door een hiaat in de vergunning, zoals omwonenden stellen.

Hij spreekt ook de hoop uit dat voordat de nieuwe zeef er is al andere maatregelen kunnen worden genomen. De Nijmeegse omwonenden hebben inmiddels een formeel verzoek tot handhaving bij de gemeente Beuningen neergelegd. Ze beklagen zich over het feit dat ze helemaal niets horen van de gemeente Beuningen.

Beuningen gaat vergunning aanpassen

Zowel wethouder Piet de Klein als burgemeester Daphne Bergman willen geen vragen beantwoorden voor de camera van Omroep Gelderland. De gemeente Beuningen beperkt zich tot een schriftelijke verklaring:

'De zandwinning in de Beuningse Plas heeft bij de gemeente Beuningen alle aandacht. Hinder voor omwonenden is vrijwel niet te voorkomen, de geluidshinder zoals die nu ervaren wordt door enkele omwonenden is uitermate vervelend.

De gemeente heeft op diverse manieren en momenten contact met omwonenden. Per mail, per brief en persoonlijk huisbezoek. De Omgevingsdienst heeft namens de gemeente metingen verricht in diverse woningen in de directe omgeving van de zandwininstallatie.

De gemeente heeft alles binnen haar mogelijkheden in het werk gezet om Boskalis te laten werken aan de oplossing voor het probleem met laag frequent geluid. Die oplossing is er nu met de komst van nieuwe zandzeven om het zand te sorteren.

Daarnaast loopt een formele procedure voor het stellen van nadere eisen aan de vergunning. Omwonenden hebben hierop gereageerd, op zeer korte termijn krijgen zij hierover bericht.'

Deel dit artikel