Ankeiler: Het bewonersplatform Weezenhof is verbolgen over het gesprek dat ze 14 februari jl. hadden over de nieuwbouwplannen voor het winkelcentrum Weezenhof.

- Het bewonersplatform Weezenhof is verbolgen over het gesprek dat ze 14 februari jl. hadden over de nieuwbouwplannen voor het winkelcentrum Weezenhof. Aan tafel zaten Rob Hendriks van Dornick B.V. de projectontwikkelaar, de architect van het plan en de gemeente Nijmegen. "Het was praten tegen een betonnen muur, geen enkele aanpassing was bespreekbaar".

Het bewonersplatform wil vasthouden aan het alternatieve plan voor de nieuwbouw dat zij in 2018 presenteerden met de wensen van geen grootschalige supermarkten, geen hoge woontorens en maximaal vijf verdiepingen. In de plannen van Dornick B.V. is een gedeelte van het gebouw 12 verdiepingen hoog.

'Buurtbewoners moeten accepteren dat niet alles uitgevoerd kan worden'

Vorig jaar november concludeerden zowel raadsleden als wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) dat "beter aan verwachtingsmanagement gedaan moeten worden naar de buurtbewoners toe". Ook voegde de wethouder er toen aan toe dat "buurtbewoners moeten accepteren dat bepaalde ideeën die zij aandragen niet uitgevoerd kunnen worden".

De gemeente Nijmegen laat nu weten dat "de conclusie na het gesprek is, dat de initiatiefnemer en de aanwezige bewoners inhoudelijk verschillend over denken en niet op één lijn zitten als het gaat om de bouwmassa, grootte van de woningen en de oriëntatie van het gebouw. Wij hebben het wijkplatform gevraagd om mét ontwikkelaar en de school verder te praten over de inrichting van de openbare ruimte die nog een definitieve vorm moet krijgen. We zien daar mogelijkheden om in afstemming tot een goede inrichting van de openbare ruimte te komen, waar ook ruimte is voor ontmoeten. Graag willen we hiervoor de gesprekken faciliteren."

'Medewerking geweigerd'

Tineke Baart van het bewonersplatform laat ons weten dat aangezien zij vinden dat er belangrijker zaken aan de orde zijn dan het groen rond de parkeerplaatsen, "wij die medewerking hebben geweigerd." Ze legt verder uit: "De door wijkbewoners gewenste aanpassingen van het ontwerpplan (aanpassing van de bouwhoogte, van de bouwmassa, van de positionering van het gebouw en het ontmoetingsplein) werd afgedaan als 'financieel niet haalbaar'." Bovendien laat ze weten dat het door Rob Hendriks nog nader omschreven werd als "alles wat we buiten Nijmegen verdienen, moeten we in Nijmegen bijleggen".

Op dit moment wordt er door de gemeente Nijmegen verder gewerkt aan het ontwerp bestemmingsplan dat een herontwikkeling mogelijk moet maken. "Het plan is al bij de Commissie Beeldkwaliteit besproken in een vooroverleg en zij hebben aangegeven positief tegenover deze ontwikkeling te staan. Wij verwachten in het tweede kwartaal van 2022 een ontwerp bestemmingsplan naar buiten te kunnen brengen. Dan vindt ook een informatieavond plaats en kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen."

Vervolgstappen

Verder betreurt het de gemeente "dat het wijkplatform geen behoefte heeft om als werkgroep hierover mee te denken, maar wij respecteren hun keuze." Rob Hendriks liet ons weten niet met de pers te willen praten omdat de communicatie via de gemeente Nijmegen verloopt.

Het bewonersplatform beraadt zich nu vervolgstappen, zoals het indienen van zienswijzen, c.q. bezwaarschriften bij het bestemmingsplan, dat nodig is voor de omgevingsvergunning die de ontwikkelaar moet aanvragen bij de gemeente. Ook wil het platform een oude, slapende vereniging weer tot leven roepen. "Die zullen we nodig hebben als we eventueel een juridisch traject in moeten gaan", schrijft Baart.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel