Ankeiler: De gemeente Druten gaat proberen om nieuwe natuur te creëren met een hoge mate van biodiversiteit, in het gebied tussen de Kweldam te Deest tot aan de Klapstraat in Afferden, en tussen de van Heemstraweg en de Waalbandijk.

- De gemeente Druten gaat proberen om nieuwe natuur te creëren met een hoge mate van biodiversiteit, in het gebied tussen de Kweldam te Deest tot aan de Klapstraat in Afferden, en tussen de van Heemstraweg en de Waalbandijk. Dit staat in een plan van de partij Sociaal Maas en Waal, dat donderdagavond door de gemeenteraad unaniem is aangenomen.

Veel broedvogels

Het plan moet worden uitgevoerd in overleg met de provincie en Rijkswaterstaat. Sociaal Maas en Waal wijst er op dat Gelderland met de Rijksoverheid heeft afgesproken om de komende vijf jaar ruim 10.000 hectare nieuwe natuur aan te leggen. Het gebied tussen Kweldam en Klapstraat leent zich hier bij uitstek voor, aldus de partij.

Volgens het plan heeft dit gebied hoge cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waardes, zeker ter hoogte van Afferden. Vooral de dichtheid van broedvogels valt op.

Druten en Gelderland moeten biodiversiteit herstellen

Op dit relatief kleine gebied broeden maar liefst 40 soorten vogels in 111 broedparen. De totale dichtheid is 750 paar per 100 hectare landschap. Sociaal Maas en Waal: Het gebied sluit aan op het Natura 2000 gebied Rijntakken Waal en wel op de Afferdensche en Deestsche waarden. Daarmee kan de gewenste verbinding van gebieden worden gerealiseerd.

Juist in dit gebied, dat is gelegen tegen een Natura 2000 gebied, zijn ecologische verbeteringen te verwachten, zo staat in het plan. Voor de provincie en de gemeente Druten liggen hier uitstekende mogelijkheden voor hun opdracht om meer natuur te creëren en biodiversiteit te herstellen.

Gemeente in rol beheerder

De gemeente zou de rol van beheerder van deze gebieden op zich kunnen nemen. In dit gebied zijn immers veel gemeentelijke en Rijksmonumenten aanwezig, die in combinatie met de landschappelijke waarden aan beide zijden van de Waalbandijk nu al veel toeristen trekken, zo stelt Sociaal Maas en Waal.

De plannen voor meer biodiversiteit en versterking van de natuur wil Druten samen met bewoners, bedrijven en andere partners uitvoeren. Het college van B&W benadrukt dat alles een geleidelijk proces is, dat langere tijd in beslag zal nemen en op vele manieren geld gaat kosten. De gemeenteraad besloot om alvast 35.000 euro te reserveren voor het actieplan.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel