Ankeiler: IKC De Appelhof in Druten start een pilot om de leesvaardigheid van de leerlingen te verbeteren.

- IKC De Appelhof in Druten start een pilot om de leesvaardigheid van de leerlingen te verbeteren. Veel leerlingen op de basisschool hebben een beperkte leesmotivatie, terwijl er thuis ook weinig wordt (voor)gelezen. Door middel van de pilot hoopt de gemeente samen met kinderopvang, onderwijs en bibliotheek het lezen een positieve impuls te geven.

Als kinderen plezier beleven aan lezen, gaan ze dat vaker doen en vergroot zo de leesvaardigheid. Om goed te kunnen deelnemen aan de kennis- en informatiesamenleving is een goede leesvaardigheid essentieel.

Beginnen met basisvoorzieningen

Uit onderzoek komt naar voren dat de leesvaardigheid bij leerlingen de laatste 20 jaar afneemt. Bijna een kwart van de Nederlandse jeugd leest niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen meedoen aan de samenleving.

De pilot richt zich in eerste instantie op het in orde brengen van de basisvoorzieningen. Zo bleek uit onderzoek naar de bibliotheek dat duizend boeken moeten worden vervangen. Voor de school betekent dat een forse investering, waar de gemeente slechts beperkt aan bijdraagt. Wel hoopt de school op een bijdrage van het KION Kinderfonds.

Fijne plek om te lezen

Daarnaast volgen meerdere leerkrachten de cursus Open Boek. Deze heeft als eindopdracht het maken van een activiteitenplan om het lezen te stimuleren. De pilot besteedt ook aandacht aan de bibliotheekruimte. Die moet zo worden ingericht dat kinderen worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar een (volgend) boek. Het moet een fijne plek zijn om lekker te lezen in boeken, die tevens leuk worden gepresenteerd.

Een ander aspect van de pilot is de aanschaf en gebruik van het registratie- en uitleensysteem Aura, dat duidelijk laat zien welke boeken de leerlingen lezen. Dat is belangrijke informatie voor de school. Door boeken mee naar huis te nemen, gaan de kinderen ook vaker thuis lezen.

Pilot start met gezamenlijke kick-off

Het projectplan voor de pilot wordt door de diverse partners voorbereid en uitgevoerd. Op maandag 14 maart is er een gezamenlijke kick-off van de pilot met leerlingen en docenten van De Appelhof en het Pax Christie college, evenals vertegenwoordigers van bibliotheek en gemeente.

Na afronding van de pilot is er een gezamenlijke evaluatie. De gemeenteraad neemt deze week nog een definitief besluit over het project.

­čĺČ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel