Ankeiler: Bij het elektriciteitsverdeelstation Druten is onvoldoende capaciteit beschikbaar om alle klantaanvragen te kunnen aansluiten.

- Bij het elektriciteitsverdeelstation Druten is onvoldoende capaciteit beschikbaar om alle klantaanvragen te kunnen aansluiten. Daarom geldt sinds mei vorig jaar in het gebied rondom dit station een beperking voor het terugleveren van elektriciteit voor grootverbruik-klanten, zoals bedrijven. Dat meldt netbeheerder Liander woensdag op vragen van RN7.

Dit betekent dat groot-verbruikers die elektriciteit willen terugleveren, niet worden aangesloten. Zij komen op een wachtlijst, totdat er weer capaciteit op het elektriciteitsnetwerk beschikbaar is.

Ook bestaande klanten kunnen niet groeien in vermogen

Ook bestaande klanten met een grootverbruik-aansluiting kunnen niet groeien in vermogen om meer terug te leveren. Ook zij worden op de wachtlijst geplaatst.

Voor klanten met een grootverbruik-aansluiting die op dit moment elektriciteit terugleveren, en/of een getekende offerte hebben, verandert er niets. Zij mogen gebruik blijven maken van het overeengekomen vermogen om elektriciteit terug te leveren.

Uitbreiding energienet neemt tijd in beslag

Door de snelle toestroom van zonnepark- en windinitiatieven in landelijke gebieden, wordt op steeds meer plekken de grens bereikt van het elektriciteitsnetwerk, zo stelt Liander. De knelpunten worden ook veroorzaakt door de economische groei, de enorme woningbouwopgave en snelle digitalisering van de maatschappij, in combinatie met de energietransitie.

Momenteel is Liander bezig met uitbreiding van het energienet op het elektriciteitsverdeelstation in Druten. Dit neemt volgens Liander de nodige tijd in beslag, vanwege langlopende procedures en vergunningstrajecten, evenals een tekort aan technici.

In 2025 capaciteitsuitbreiding

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 2025 gereed. In de tussentijd zegt Liander uiteraard ook te zoeken naar alternatieve oplossingen.

In de gemeente Beuningen is de situatie een stuk gunstiger. Volgens Liander is men met de gemeente Beuningen en de ontwikkelaar van Windpark Beuningen in constructief gesprek. Liander: "Met de gemeente Beuningen overleggen we over uitbreiding van het elektriciteitsnet om de infrastructuur klaar te maken voor de toekomst."

Zonneparken en windmolens Beuningen wél inpasbaar

Volgens de gemeente Beuningen heeft Liander altijd de verwachting uitgesproken, dat de huidige projecten (vier zonneparken en Windpark Beuningen) op het net inpasbaar zijn. Beuningen stelt dat het moeilijk is te voorspellen, hoe dat in de verre toekomst zal zijn. Dat hangt van allerlei factoren af, zoals de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten.

Zoals bekend zijn er in Nijmegen-Noord wél problemen. Het stroomnet aldaar heeft zijn maximale capaciteit bereikt, aldus Liander. Men zegt hard te werken aan uitbreiding. Onder andere het terugleveren van stroom die bijvoorbeeld met zonne-energie is opgewekt, is volgens Liander problematisch in het gebied.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.