Ankeiler: Inwoners van Nijmegen-West en Weurt zijn de manier van informatieverstrekking van de gemeente Nijmegen beu.

- Inwoners van Nijmegen-West en Weurt zijn de manier van informatieverstrekking van de gemeente Nijmegen beu. Deze maandag hebben ze een gesprek met wethouder Wijnia. Inzet: geef ons zelf alle 865 documenten over vieze lucht maar.

Zowel die omwonenden als de gemeenteraad van de Waalstad vroegen herhaaldelijk om totale openheid nadat vorig jaar september grote ophef ontstond. Omroep Gelderland onthulde toen dat asfaltcentrale APN de regels voor uitstoot fors bleek te overtreden.

In de maanden die volgenden, bleek er nog veel meer mis met bedrijven op industrieterrein TPN-West, waar ook de asfaltproducent is gevestigd. Ongeveer een derde van de bedrijven op het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland overtrad de regels.

Daarop zegde de wethouder een onderzoek toe. Dat leidde tot twee inventarisaties. Een gemeentelijke voor de bedrijven die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en één die kijkt naar de bedrijven die onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen.

Zie ook: GLD Dossier over asfaltcentrale

Ontevreden

Een vertegenwoordiging van de inwoners van zeven wijken (inclusief Weurt) heeft inmiddels maandelijks overleg met de wethouder. Ze zijn zeer ontevreden over de twee inventarisaties. Die van de gemeente kwam eerst en werd al ervaren als een ‘niets-aan-de-handrapport’. Voor het recent verschenen rapport van de provincie is dat niet anders.

De insteek vanuit de wijken is dat ze een totaaloverzicht willen van welke bedrijven uitstoten, wat die dan uitstoten, en welke effecten die uitstoot mogelijk heeft op de omwonenden van het terrein. Dat halen ze niet uit deze rapportages.

Bij de helft van de controles overtredingen

Het laatste rapport, van de provincie, is voor de omwonenden de spreekwoordelijke druppel. Daarin staat bijvoorbeeld dat de controles van de laatste 5 jaar geen aanleiding geven tot nadere acties. De mensen die rond de industrie wonen verwachten dan dat er geen overschrijdingen worden gevonden, of ten hoogste een incidentele.

Toen ze zelf in de details van de rapportage doken bleek bij 46,5% van alle milieucontroles overtredingen te worden geconstateerd (61 in totaal wél overtreding, 70 geen overtreding). Bij twee bedrijven was dat zelfs 76%.

Dat is waarom de bezorgde burgers nu zelf alle ongeveer 865 documenten van 40 bedrijfsdos-siers willen doornemen (vergunningen, aanvragen, meetrapporten, controleverslagen, etc.). Ze menen er wettelijk recht op te hebben. Aan argumenten tegen die verstrekking; dat het veel te ingewikkeld is voor een leek, hebben ze naar eigen zeggen geen boodschap. Dat maken de inwoners liever zelf wel uit, of die informatie te complex voor hen is.