Ankeiler: Kernachtig Wijchen wil dat de gemeente Wijchen in navolging van buurgemeente Heumen een subsidie instelt die agrariërs in staat stelt om stappen te ondernemen voor natuurontwikkeling in akkerranden.

- Kernachtig Wijchen wil dat de gemeente Wijchen in navolging van buurgemeente Heumen een subsidie instelt die agrariërs in staat stelt om stappen te ondernemen voor natuurontwikkeling in akkerranden. Dit ter bevordering van de biodiversiteit. Provinciale subsidies hiervoor zijn volgens de partij aan zo veel regels verbonden dat ze vaak niet toegepast kunnen worden.

“Veel potentie in agrarisch gebied”

“We hebben als gemeente de laatste jaren flinke stappen gemaakt op het gebied van biodiversiteit”, zegt raadslid Tim Klinkhamer. “Het is tot een integraal duurzaamheidsthema geworden binnen de organisatie. De inzet is echter vooral gericht op gemeentelijke grond, omdat we niet over andermans eigendom gaan. Gelukkig zijn veel inwoners zelf ook bezig met natuurontwikkeling. Toch valt er nog veel winst te boeken op grond niet in eigendom is van de gemeenten. In agrarisch gebied zie ik veel potentie. Agrariërs zelf zien dat ook en leveren hun bijdrage, maar niet alles kan kosteloos door hen opgepakt worden. De provincie biedt subsidies om de randen van akkers in te zaaien om zo biodiversiteit te stimuleren. Deze subsidies zijn echter niet altijd passend. Ze zijn aan veel regels gebonden, waardoor ze niet altijd toegepast kunnen worden. Daar door worden veel voor natuurontwikkeling geschikte akkerranden niet aangepakt. Dat is jammer.”

Heumens voorbeeld

Klinkhamer vindt voor het aanpakken van dit probleem inspiratie bij buurgemeente Heumen. “Daar verstrekken ze een subsidie voor agrarische natuur- en landschapsbeheerders voor wanneer bestaande subsidies niet toegepast kunnen worden. Hiermee kunnen akkerranden alsnog optimaal benut worden voor natuurontwikkeling. We zouden dan ook graag willen dat het college deze mogelijkheid gaat verkennen. De nieuwe gemeenteraad kan zich daar dan over buigen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.