Ankeiler: In Horssen wordt al jarenlang nauwelijks een woning gebouwd. Het duurt bovendien nog minstens enkele jaren voordat er daadwerkelijk nieuwbouw zal plaatsvinden.

- In Horssen wordt al jarenlang nauwelijks een woning gebouwd. Het duurt bovendien nog minstens enkele jaren voordat er daadwerkelijk nieuwbouw zal plaatsvinden. Deze situatie, gevoegd bij de overspannen woningmarkt, zorgt ervoor dat de huizenprijzen voor jongeren onbetaalbaar zijn, zo zegt Dorpslijst Horssen.

Daarom pleit men voor het neerzetten van verplaatsbare woningen, die voor een beperkte periode kunnen worden bewoond door jongeren die een echte binding hebben met Horssen. Voor de Dorpslijst Horssen dient Haalderen daarbij als voorbeeld, want daar zijn zes 'tiny houses' geplaatst voor jongeren uit het dorp.

Ook in andere kernen 'tiny houses'

Ook in de andere kernen van de gemeente Druten zouden volgens de Dorpslijst dergelijke noodwoningen kunnen worden geplaatst. Daar is eveneens duidelijk behoefte aan huizen voor jongeren uit de eigen omgeving.

Dorpslijst Horssen wijst erop dat men al jarenlang aan het college van B&W de vraag stelt waarom de woningbouw in Horssen stilligt. Die vragen hadden allemaal betrekking op drie grote inbreidingslocaties, te weten Rijdt 52 - 56 (Van Dijk); 't Straatje (Coppes terrein); en locatie Bikkeldam.

Flexibele huisjes mogen maximaal 10 jaar staan

Nu vraagt Dorpslijst Horssen of het college bereid is om de haalbaarheid van flexibele woningen voor jongeren te onderzoeken. “Is het college bereid om serieus over de noodwoningen te praten met woningcorporaties en particuliere initiatiefnemers?,” zo luidt een van de andere schriftelijke vragen aan het college.

Dorpslijst Horssen merkt verder op dat de flexibele huisjes maximaal 10 jaar mogen staan, zonder dat er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college moet dan wel een ontheffing verlenen voor deze tijdelijke oplossing.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.