Ankeiler: Het Wijchense college heeft besloten toch tot 1 juli verder te gaan met pilot met de inzet van straatcoaches tegen overlast door jongeren in de openbare ruimte.

- Het Wijchense college heeft besloten toch tot 1 juli verder te gaan met pilot met de inzet van straatcoaches tegen overlast door jongeren in de openbare ruimte. Eigenlijk werd de pilot per 1 februari beëindigd, maar omdat een evaluatie van de pilot nog op zich laat wachten, wil zowel de gemeenteraad als het college deze evaluatie afwachten alvorens een besluit te nemen om wel of niet definitief door te gaan met deze aanpak.

Schakel

De straatcoaches vormen sinds 1 februari 2021 bij wijze van proef een schakel tussen handhavers en jeugd- en jongerenwerkers. “Zij zijn waar nodig aanwezig op straat en makkelijk gemakkelijk contact met jongeren", zegt burgemeester Marijke van Beek (PvdA). "Ze weten wat er speelt op straat en bouwen ook een vertrouwensband op met de jongelui die veel op straat verblijven. Het zijn geen handhavers met bewapening en vormen geen bedreiging. Ze zorgen voor een goede verbinding die ook voor een goede informatiepositie zegt, die ook weer van belang is voor de politie.”

Evaluatie

Het college wilde voor de zomer vorig jaar graag de pilot met een jaar verlengen, maar de raad koos ervoor om dat maar met een half jaar te doen. Dit wel met de bedoeling om voor het eind van dat half jaar op basis van een evaluatie een besluit te nemen over een eventueel vervolg. Die evaluatie wordt pas in april verwacht, en dus viel het einde van de pilot velen rauw op het dak. “Er is toen een contract aangegaan voor een half jaar, dat afliep op 1 februari", zegt van Beek. "Daarmee is uitvoering gegeven aan de wens van de gemeenteraad, maar die termijn heeft zich dus gekruist met het aanleveren van de evaluatie. Als het goed is, gaan de straatcoaches nu vanaf 2 februari weer verder met hun werk.”

Hood fights

De twee straatcoaches van Secutor Security kwamen onlangs nog in actie rondom overlast door hood fights in de Kasteeltuin in Wijchen. Zij begeleidden de jongeren weg van voerden samen met de politie huisbezoeken uit om met de jongeren en hun ouders in gesprek te gaan. Van Beek: “Deze ongeregeldheden hebben druk gelegd op het besluit over de beëindiging van de pilot. Ook zijn wij als college tevreden over het optreden van de straatcoaches, en dezelfde geluiden horen van vanuit de politie en omwonenden. We hebben ook een brief mogen ontvangen van ouders van één van de jongeren in kwestie, die aangeeft erg blij te zijn dat de straatcoaches het gesprek aangegaan zijn met hen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.