Ankeiler: In de kernen van het buitengebied van de gemeente Druten zorgt doorgaand landbouwverkeer voor een serieus probleem.

- In de kernen van het buitengebied van de gemeente Druten zorgt doorgaand landbouwverkeer voor een serieus probleem. De zware agrarische machines zorgen voor onveilige situaties in de bebouwde kom van Afferden, Deest, Horssen en Puiflijk.

Voldoende alternatieve routes

Fractievoorzitter Murat Aslan (Welzijn Druten) en raadslid Kees Arts (Kernachtig Druten) stelden dit probleem onlangs aan de orde tijdens een gemeenteraadsvergadering. Zij wezen er op dat dit landbouwverkeer met regelmaat de weg moet delen met schoolgaande kinderen die fietsen of wandelen.

Volgens Aslan veroorzaken de landbouwvoertuigen ook schade aan de bestrating en de trottoirs. Aslan: "En dat gebeurt terwijl er vaak voldoende alternatieve routes zijn om het dorp heen. Het is niet de bedoeling dat die kolossale machines zomaar door een dorp rijden."

Motie ingetrokken

Arts en Aslan vroegen het college van B&W om passende maatregelen. Er moet volgens hen worden onderzocht hoe het gevaar voor de inwoners kan worden beperkt.

Aanvankelijk hadden beide raadsleden een motie ingediend die alleen betrekking had op de bebouwde kom van Afferden. Na een afdoende antwoord van wethouder Willy Brink, werd de motie ingetrokken. Kees Arts zei blij te zijn dat het probleem nu echt op de gemeentelijke agenda staat. "We trekken de motie in, omdat ons doel is bereikt," zo zei Arts.

Probleem speelt in alle kernen

Brink benadrukte in zijn antwoord dat het probleem in alle kleine kernen speelt en volgende maand aan de orde komt tijdens een discussie over het mobiliteitsprogramma. Het is naar zijn mening niet eenvoudig om snel passende maatregelen te nemen.

"Je hebt namelijk te maken met de infrastructuur van wegen en officiƫle verkeersbesluiten, waartegen inwoners eventueel weer beroep kunnen aantekenen," aldus Brink.

šŸ’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.