Ankeiler: Op de hoek van de Hoogbroekseweg en Heikampseweg in Alverna wordt de komende jaren een klein buurtje van 6 tot 10 woningen gerealiseerd.

- Op de hoek van de Hoogbroekseweg en Heikampseweg in Alverna wordt de komende jaren een klein buurtje van 6 tot 10 woningen gerealiseerd. De aanleg hiervan is een initiatief van een aantal inwoners die zich verenigd hebben in het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Hoogbroek. De gemeente verleent principemedewerking aan het initiatief en verkoopt daarvoor het perceel in kwestie aan de initiatiefnemers.

Starters en doorstromers

De deelnemers van CPO Hoogbroek zijn starters uit Alverna die niet aan een betaalbare woning kunnen komen en doorstromers die toe zijn aan een volgende stap op de woningmarkt. Het daadwerkelijke ontwerp voor het wijkje moet nog gemaakt worden, waarbij nog wordt gekeken hoeveel woningen er daadwerkelijk op het perceel gerealiseerd kunnen worden. Daardoor kan er nog speling zitten in het aantal deelnemers en woningen. Minimaal de helft van de woningen worden betaalbare starterswoningen. “Als gemeente letten we op of plannen aansluiten op de woonvisie en woonopgaven van onze gemeente”, zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “We letten scherp op de kwaliteit en op het behalen van de gemeentelijke woonopgaven. Deze initiatiefnemers zitten op de juiste koers.”

Omgevingsproces

Het plan is door corona nog niet voorgelegd aan de inwoners van Alverna, omdat er nog geen informatiebijeenkomst gehouden kon worden. “We gaan iets te bouwen dat aansluit bij de omgeving en het karakter van Alverna”, zegt Kees Theunissen van CPO Hoogbroek. Wethouder Gerrits geeft aan dat de gemeente toeziet op een goed omgevingsproces in lijn met de nieuwe Omgevingswet en dat informeren van omwonenden de volgende stap in het proces is.

Zevende CPO-initiatief

Het initiatief in Alverna is het zevende CPO-initiatief waar het college in korte tijd medewerking aan verleent. “Inwoners kunnen op deze manier invulling geven aan hun woonbehoefte”, zegt Gerrits. “Als men zelf het initiatief neemt levert dan een financieel voordeel op. Daarnaast blijft zo de betrokkenheid met de kern waar gebouwd wordt gewaarborgd. Dit plan draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van deze kern. Daar gaat het om.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.