Ankeiler: Het Nijmeegse college wil een ‘energiefixteam’ gaan inzetten die mensen met lage inkomens in slecht geïsoleerde woningen gaat helpen met kleine ingrepen om hun woning beter te isoleren.

- Het Nijmeegse college wil een ‘energiefixteam’ gaan inzetten die mensen met lage inkomens in slecht geïsoleerde woningen gaat helpen met kleine ingrepen om hun woning beter te isoleren. Directe aanleiding hiervoor zijn de stijgende energielasten voor huishoudens en de financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de bestrijding van zogenaamde ‘energiearmoede’.

Energiefixteam

Het energiefixteam kan een aantal eenvoudige maar effectieve energiebesparende maatregelen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van kierdichting en radiatorfolie. De bedoeling is dat het team huis-aan-huis langsgaat in buurten of complexen waarvan bekend is dat er woningen slecht geïsoleerd zijn en mensen met lage inkomens wonen. Dit grotendeels huurders maar voor een klein deel ook woningeigenaren. Desgewenst kan een energiefixer op aanvraag huishoudens bezoeken. Huishoudens kunnen momenteel al op aanvraag gebruik maken van een energiecoach die adviseert en begeleid bij het besparen van energie. Het college verwacht tot 1 mei 2023 in totaal 3000 huishoudens te kunnen ondersteunen met deze aanpak.

Zelf niet in staat tot doorvoeren aanpassingen

Bij de inzet van het energiefixteam, wil het college zo veel mogelijk gebruik blijven maken van de subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen die inwoners kunnen claimen door een tegoedbon aan te vragen voor de aankoop van bijvoorbeeld radiatorfolie of tochtstrippen. “De hulp van het team is vooral gericht op mensen die zelf niet in staat zijn om deze kleine aanpassingen door te voeren”, zegt wethouder Jan Wijnia (GroenLinks). Op deze manier wil het college de energielasten structureel verlagen voor mensen met een laag inkomen. “Er is sprake van een vrij grote groep mensen die van een heel laag inkomen moet rondkomen. Voor hen zorgt de verhoging van de energielasten voor financiële problemen.” Voordat het energiefixteam aan de slag kan, moeten nog een aantal procedures doorlopen worden. “We proberen zo snel mogelijk te volgende stappen te zetten, zodat deze aanpak van start kan gaan”, aldus de wethouder.

Meldpunt energiearmoede

De PvdA trok onlangs aan de bel over energiearmoede in Nijmegen en stelt voor een meldpunt hiervoor in te richten. Het college heeft haar reactie daarop nog in overweging. “Wel is het zo dat hele urgente gevallen zich nu al melden”, zegt wethouder Petra Molenaar (SP). “Dat gebeurt bij financiële experts in de wijk of via bewindvoerders.” Het kabinet heeft aangekondigd alle huishoudens te gaan compenseren voor de hogere energielasten door een verlaging van de energiebelasting. Dit zou voor huishoudens met een gemiddeld verbruik gaat om een compensatie van ruim 400 euro gaan. Daarnaast denkt het Rijk aan een verdere tegemoetkoming via de bijstand voor huishoudens met een laag inkomen, die waarschijnlijk in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming gaat komen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.