Ankeiler: De gemeente Beuningen maakt de weg vrij voor meer evenementen de komende jaren in recreatiegebied de Groene Heuvels in Ewijk.

- De gemeente Beuningen maakt de weg vrij voor meer evenementen de komende jaren in recreatiegebied de Groene Heuvels in Ewijk. Het college van B&W start namelijk een bestemmingsplan-procedure, waardoor structureel evenementen kunnen worden georganiseerd op de Groene Heuvels.

In het recreatiegebied worden sinds jaar en dag al evenementen gehouden. Naast een evenementenvergunning moet nu elke keer ook een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan worden aangevraagd. Daarom begint men nu een procedure waardoor altijd evenementen kunnen worden georganiseerd.

Dit sluit allemaal aan op het evenementenbeleid onder de titel "Beleef het in Beuningen". Zo wordt ingezet op het blijvend mogelijk maken van evenementen zoals het popfestival 'Down the rabbit hole'. Om ook nieuwe evenementen in de toekomst gemakkelijk mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden aangepast.

Gemeente vraagt akoestisch geluidsonderzoek

De gemeenten Beuningen en Wijchen geven samen met ‘Leisurelands’ en ‘MOJO Concerts’ vorm aan deze wijziging. Wel moet er volgens het college van B&W maatwerk worden toegepast. Zo moet in ieder geval een geluidsonderzoek plaatsvinden, evenals een quickscan wat betreft flora en fauna. Verder moet er bijvoorbeeld een mobiliteitsplan worden ingediend, waarbij wordt gekeken naar het aantal bezoekers, de verkeersstromen en parkeerproblemen.

Overleg met omwonenden noodzakelijk

De organisatoren van evenementen moeten ook op eigen initiatief met de direct omwonenden van het evenemententerrein in overleg treden. Er moet een goede zogenoemde 'omgevingsdialoog' plaatsvinden, zo stelt het college.

Een gedeelte van het plangebied ligt op grondgebied van de gemeente Wijchen. Het is de bedoeling dat het college van Wijchen gelijktijdig een principebesluit neemt voor het deel op haar grondgebied.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.