Afdrukken
Ankeiler: De inrichting van de wegen op bedrijventerrein de Schoenaker in Beuningen werkt slecht rijgedrag van auto's en vrachtwagens in de hand.

- De inrichting van de wegen op bedrijventerrein de Schoenaker in Beuningen werkt slecht rijgedrag van auto's en vrachtwagens in de hand. Fietsers en voetgangers zijn daar het slachtoffer van, dat blijkt uit een verkeerskundige ‘quick-scan’, die vorig jaar is uitgevoerd op het bedrijventerrein.

Volgens de onderzoekers zou de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Goudwerf gedeeltelijk een oplossing bieden. Ook voetgangers kunnen daar gebruik van maken en profiteren. De Goudwerf is veruit de drukste verkeersader van de Schoenaker, met zo'n 5.500 voertuigbewegingen per etmaal.

Enquête onder inwoners

De afgelopen jaren kreeg de gemeente regelmatig signalen van inwoners en bedrijven dat de verkeerssituatie op het bedrijventerrein onveilig is. Daarom liet de gemeente de verkeersveiligheid controleren door een onafhankelijk bureau.

Er werd onder andere gekeken naar snelheden, verkeersdrukte en ongevallen. Daarnaast vond er een enquête plaats onder verkeersdeelnemers.

Busdrempels en aanleg fietsstroken

Naar verwachting zal de verkeersdrukte de komende tien jaar nog verder toenemen. Vooral op de Platinawerf en de Goudwerf wordt door het gemotoriseerd verkeer te hard gereden. Ook op de Schoenaker zelf, een grote doorgaande provinciale weg, wordt er door auto's te hard gereden, zo wordt in Beuningen al jarenlang geklaagd.

Het onderzoeksbureau bepleit de aanleg van fietsstroken op diverse wegen, meerdere busdrempels en variatie in de bermbegroeiing. Verder wil men de aanleg van een vrijliggende looproute van de bushalte op het bedrijventerrein naar vrijliggende recreatieve looproutes in de omgeving.

College maakt mobiliteitsvisie

In de meerjarenbegroting van Beuningen is nog geen bedrag gereserveerd voor de aanleg van het vrijliggende fietspad. Mocht zo'n fietspad haalbaar blijken, dan wordt daarvoor te zijner tijd een voorstel gedaan aan de gemeenteraad, aldus het college van B&W. Mogelijk gebeurt dat al in de komende maanden.

De verkeerskundige quick-scan wordt onderdeel van een nog op te stellen mobiliteitsvisie van het college. Een meer veilige inrichting van de wegen bevordert het gebruik van de fiets, één van de doelstellingen van de energietransitie van Beuningen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel