Ankeiler: De gemeente Beuningen krijgt steeds vaker verzoeken of familieleden of andere naasten in dezelfde woning gehuisvest mogen worden, zonder dat er sprake is van mantelzorg.

- De gemeente Beuningen krijgt steeds vaker verzoeken of familieleden of andere naasten in dezelfde woning gehuisvest mogen worden, zonder dat er sprake is van mantelzorg. Dat houdt in dat twee gezinnen officieel in één huis wonen. Dit wordt een kangoeroe- of meergeneratiewoning genoemd.

GroenLinks in Beuningen heeft hierover raadsvragen gesteld aan het college van B&W. Zo wil GroenLinks weten wat de huidige lokale regels zijn met betrekking tot kangoeroe- en mantelzorgwoningen.

Geen recreanten of arbeidsmigranten

De betrokkenen hebben niet de bedoeling om de woning te splitsen, maar willen een woning waarbij twee woongedeelten binnen één woning aanwezig zijn, die met elkaar zijn verbonden. Zo ontstaat inwoning met twee zelfstandige huishoudens.

Het is volgens de gemeente niet de bedoeling dat deze constructie wordt gebruikt om studenten, recreanten of arbeidsmigranten te huisvesten. Wel mogen bijvoorbeeld twee bevriende stellen bij elkaar wonen en voor elkaar zorgen in geval van ziekten of andere zorgbehoeften.

Voorsorteren op mantelzorg

De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen blijven wonen en naar vermogen meedoen aan de samenleving. Als families of naaste vrienden vooruit willen lopen op een toekomstige relatie met mantelzorg, dan vindt de gemeente Beuningen dat een goede ontwikkeling.

Geen tweede losstaande woning in achtertuin

Soms wordt een bijbehorend pand (bijvoorbeeld een grote schuur) omgebouwd tot woonruimte. De gemeente wil dat er altijd sprake is van één woning, zowel qua uitstraling als planologisch. De kangoeroewoning moet altijd verbonden zijn met het hoofdgebouw en toegankelijk zijn via het hoofdgebouw. Het is niet de bedoeling dat er een tweede losstaande woning ontstaat in de achtertuin. Wel kunnen beide wooneenheden een eigen badkamer en eigen keuken hebben.

De laatste drie jaar heeft Beuningen zes officiële aanvragen ontvangen voor een kangoeroewoning, maar mogelijk maakt niet iedereen daar melding van bij de gemeente. Twee aanvragen zijn door de gemeente afgewezen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.