Afdrukken
Ankeiler: Het Wijchense college wil prioriteit geven aan het aanpakken van de verkeersveiligheid in het buitengebied, maar vanuit verschillende partijen in de gemeenteraad klinkt de roep om minstens evenveel prioriteit te geven aan wegen binnen de bebouwde kom.

- Het Wijchense college wil prioriteit geven aan het aanpakken van de verkeersveiligheid in het buitengebied, maar vanuit verschillende partijen in de gemeenteraad klinkt de roep om minstens evenveel prioriteit te geven aan wegen binnen de bebouwde kom. Daar zou op meer plaatsen de maximumsnelheid terug moeten naar 30 km/u om onveilige situaties en ongelukken te voorkomen.

Wenselijk

In het meerjarenplan van zes jaar wordt het aanpassen van de maximale snelheid van wegen buiten de bebouwde als noodzakelijk aangeduid. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen met een accent op doorstroming en wegen in verblijfsgebieden waar de verblijfsfunctie belangrijker is dan de verkeersfunctie. Het inventariseren van wegen binnen de bebouwde kom waar 30 km/u als norm moet gaan gelden in plaats van 50 km/u en het herinrichten van wegen hiervoor, is in het meerjarenplan ‘slechts’ een wenselijke maatregel. Wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen) geeft dat dit in de praktijk betekent dat daar maar een jaar later mee begonnen wordt. “Daarnaast is het zo dat de aard van het letsel bij aanrijdingen met 80 km/u ernstiger is. Bovendien hebben we weinig onveilige wegen, wel onveilige weggebruikers.”

Meer prioriteit voor binnen de bebouwde kom

Dat stelt CDA en D66 niet gerust. “In sommige woonwijken en kernen is de snelheid gewoon te hoog”, vindt Marlien Joosse (CDA). “Dit is in het bijzonder onveilig voor onze jongste inwoners. Daarom moet dit dezelfde prioriteit krijgen.” Maikel Lukkezen (D66) vindt het niet uit te leggen waarom er niet meer prioriteit wordt gegeven aan de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom. “Het lijkt een politieke keuze. Ja, het letsel is doorgaans zwaarder bij een aanrijding met 80 km/u dan bij 50 km/u, maar het percentage dodelijke slachtoffers is gelijk. Met het aanpassen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom kan 22 tot 31 procent van de ongelukken met slachtoffers voorkomen worden. Het is aan de gemeente om te zorgen voor een veilige verkeersituatie.” Ook PvdA geeft aan een hogere prioritering voor de bebouwde kom belangrijk te vinden.

Broekstraat als eerste

Maatregelen voor de wegen buiten de bebouwde kom waar aanpassing noodzakelijk blijkt, bestaan uit onder andere het toepassen van bebording of het realiseren van snelheidsremmende maatregelen in het buitengebied. Het terugbrengen van de snelheid in de driehoek Hernen-Bergharen-Batenburg is opgenomen voor realisatie in de periode tussen nu en 3 jaar. In de prioritering komt de Broekstraat bij Hernen als eerste naar voren. “Daar moeten we echt snel mee aan de slag, dus daar wordt dit jaar al mee gestart”, zegt de wethouder.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel