Afdrukken
Ankeiler: Het hotel dat Quality Wellness Resorts bij Thermen Berendonck wil realiseren, wordt natuurinclusief gebouwd met onder andere het behoud van een grote, oude eik in het plangebied en moet 102 kamers gaan krijgen.

- Het hotel dat Quality Wellness Resorts bij Thermen Berendonck wil realiseren, wordt natuurinclusief gebouwd met onder andere het behoud van een grote, oude eik in het plangebied en moet 102 kamers gaan krijgen. Dat is de uitkomst van overleg met belangenorganisaties die bezwaren hadden tegen de komst van een hotel in het natuur- en recreatiegebied. Er moet nog wel eerst een bestemmingsplanprocedure doorgelopen worden voordat het licht voor de bouw van het hotel echt op groen gaat.

Natuurinclusief bouwen

Omdat er maatschappelijk weerstand is tegen de komst van het hotel, die vooral zit in het verdwijnen van groen in de Berendonck, heeft initiatiefnemer Quality Wellness Resorts overleg gevoerd met de belangenorganisaties IVN, Vereniging Natuur & Milieu Wijchen en Vogelwerkgroep Nijmegen. Overeengekomen is dat de hotelaccommodatie op natuurinclusieve wijze gebouwd wordt. Dat houdt in dit geval dan er onder andere vogelhuisjes opgehangen worden rondom de recreatieplas en bomen die gekapt moeten worden in tweevoud zullen worden herplant. Ook heeft het overleg ertoe geleid dat de locatie van het hotel circa 5 meter oostwaarts is verschoven, ten behoeve van het behoud van een grote, oude eik aan de zuidwestzijde van het plangebied. Hierdoor wordt de tunnel naar het Thermencomplex wel iets langer en wordt het aantal kamers in de nieuwe opzet teruggebracht wordt naar 102 waar er 110 toegestaan zijn. Het hotel moet gerealiseerd worden op de huidige parkeerplaats van Thermen Berendonck, waarbij een deel van de parkeergelegenheid onder het hotel komt.

“Dit voegt iets toe”

Wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) is verheugd over de ontwikkelingen rondom het hotel, dat een high-class accommodatie ‘van wereldklasse’ moet worden in dezelfde sfeer als het thermencomplex. “Dit sluit mooi aan bij onze toeristische en recreatieve ambities, en het draagt bij aan het creëren van werkgelegenheid. Het voegt iets toe wat we nog niet hebben in Wijchen. Ook houden we vast aan de kwaliteit van de Berendock, die groen en vrij toegankelijk blijft.” Gerrits gaat er niet van uit dat de komst van het hotel voor meer verkeersbewegingen in de Berendonck gaat zorgen. “Het hotel is bedoeld voor gasten van de Thermen. Als deze blijven overnachten, komen er juist minder verkeersbewegingen.”

“Verwacht geen nieuwe weerstand”

Het licht staat nog niet geheel op groen voor de bouw van het hotel. De bestemmingsplanprocedure moet nog gestart worden. “Iedereen heeft dan het recht om een zienswijze in te dienen”, zegt de wethouder. “Maar de mogelijkheid van de komst van een hotel hier, is in 2020 al in de openbaarheid besproken toen de raad een ontwikkelvisie voor het gebied aangenomen heeft. Ik verwacht daarom niet dat er nieuwe weerstand zal komen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel