Ankeiler: Asfaltcentrale APN in Nijmegen moet het productieproces vóór 31 maart aanpassen om stankoverlast tegen te gaan.

- Asfaltcentrale APN in Nijmegen moet het productieproces vóór 31 maart aanpassen om stankoverlast tegen te gaan. Zo niet, dan krijgt de fabriek een boete van 25.000 euro aan de broek.

Het is één van de maatregelen die de gemeente neemt om de omwonenden van industrieterrein TPN-West wat tegemoet te komen. Inwoners van Nijmegen-West en Weurt maken zich al jarenlang grote zorgen om het effect van een leefomgeving op hun gezondheid.

Stinkt nog harder dan eerder

Door ongeoorloofd gebruik van ander productiemateriaal is de fabriek ook nog eens harder gaan stinken dan die al deed. Tot ergernis en zorg van de mensen uit de buurt, die het met grote regelmaat meldingen lieten regenen als er weer rook uit de schoorsteen kwam die op de keel sloeg.

Één van de mogelijkheden die de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de asfaltfabriek in een brief als oplossing aandraagt, is het verhogen van de schoorsteen. Milieuactivist Johan Vollenbroek roept al jaren dat die schoorsteen veel te laag is, en eiste recent opnieuw om verhoging van de pijp. In plaats van dertig meter zou die eigenlijk 60 of 70 meter hoog moeten zijn. Dat zou de geuroverlast voor de buurt zeer waarschijnlijk in één klap oplossen.

Meer meten

Met de huidige stappen van de gemeente meent Vollenbroek dat voorlopig voldoende tegemoet wordt gekomen aan de eisen die hij onlangs neerlegde bij de gemeente. De asfaltfabriek moet nu ook zes keer per jaar gaan meten hoeveel gif er nu eigenlijk uit de schoorsteen komt. Het gaat dan om zogeheten PAK’s en benzeen, stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen van het RIVM. Die zijn deels kankerverwekkend.

Uit al gedane metingen blijkt dat de benzeenuitstoot onder de norm blijft. In september bracht Omroep Gelderland naar buiten dat de norm voor PAK’s 17 keer werd overschreden. Na de commotie die daarop ontstond liet de gemeente uitzoeken dat dit geen schadelijke effecten voor de omwonenden zou hebben, maar die zijn daar allerminst door gerustgesteld.

Zie ook: GLD Dossier asfaltcentrale

Probleem groter dan alleen asfalt

Zowel de omwonenden als de gemeenteraad zouden liever zien dat er permanent gemeten wordt wat er uit de schoorsteen van de asfaltfabriek komt. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in Duitsland. Nog liever zien beide partijen dat de asfaltfabriek zijn deuren moet sluiten op de huidige locatie en vertrekt.

Asfaltcentrale APN wil niet inhoudelijk reageren op de maatregelen die de gemeente nu eist. Een woordvoerder bevestigt de ontvangst van de brief van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. APN bestudeert deze brief nu en zal later met een inhoudelijke reactie richting ODRN komen. De fabriek is vanwege de vakantieperiode tot 9 januari gesloten.

Daarbij is de asfaltfabriek niet het enige punt van zorg bij die omwonenden en de gemeenteraad. Het industriegebied vormt het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland waarbij er naast de fabrieken ook veel uitstoot is van het wegverkeer en van binnenvaartschepen op de Waal die er langs stroomt.