Ankeiler: De 18 gemeenten in de regio Arnhem - Nijmegen willen komen tot een gezamenlijk regionaal beleid, om zo een goede huisvesting te garanderen voor arbeidsmigranten.

- De 18 gemeenten in de regio Arnhem - Nijmegen willen komen tot een gezamenlijk regionaal beleid, om zo een goede huisvesting te garanderen voor arbeidsmigranten. De betrokken gemeenten, die samenwerken in de Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen, gaan hiervoor een beleidskader opstellen.

Dit moet volgens de Beuningse wethouder Piet de Klein leiden tot een goed vestigingsklimaat en werkomstandigheden voor internationale werknemers (arbeidsmigranten). De Klein is op dit onderwerp woordvoerder namens de Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen en vervult de rol van bestuurlijk trekker.

Gelijk speelveld in hele regio

Door beleid en regels in de hele regio goed op elkaar af te stemmen, wordt er een gelijk speelveld gecreëerd, zo stelt De Klein. Dit proces wordt sinds juni ondersteund door een projectleider. Deze probeert eerst de huidige situatie goed in beeld te brengen.

Volgens schattingen werken in de regio Arnhem Nijmegen zo'n 20.000 arbeidsmigranten, maar wonen er slechts 10.000. "Waarschijnlijk liggen de werkelijke aantallen hoger, omdat niet alle arbeidsmigranten zich officieel inschrijven. De provincie laat binnenkort een onderzoek uitvoeren, om duidelijkheid te krijgen over de actuele stand van zaken," aldus wethouder De Klein.

Toenemende behoefte aan arbeidsmigranten

Het is onbekend hoeveel arbeidsmigranten een fatsoenlijke huisvesting hebben en hoeveel van hen het moet doen met een ondermaatse woonruimte. Het is de bedoeling dat het nieuwe beleidskader ook gaat zorgen voor een veel betere registratie.

In het jaar 2030 telt de regio naar schatting 33.000 internationale werknemers, maar mogelijk is er dan zelfs behoefte aan 39.000 werknemers, zo stelt De Klein.

Bedrijven en overheid gezamenlijk verantwoordelijk

Het is in principe aan de gemeenten om een goede en veilige huisvesting te faciliteren, om zo de welvaart in de regio te behouden. De primaire verantwoordelijkheid voor het realiseren van voldoende goede huisvesting ligt echter bij de werkgever, die arbeidsmigranten nodig heeft om het bedrijf draaiende te houden.

De Klein: "De gemeenten moeten kwaliteits- en beheereisen voor huisvesting formuleren. Het huisvestingsprobleem is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid, die vraagt om een nauwe samenwerking tussen marktpartijen en de overheid."

đź’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.