Ankeiler: Het Wijchense college staat in principe positief tegenover het geven van voorrang aan Wijchense inwoners bij de verkoop van sociale nieuwbouwwoningen.

- Het Wijchense college staat in principe positief tegenover het geven van voorrang aan Wijchense inwoners bij de verkoop van sociale nieuwbouwwoningen. Dat zijn koopwoningen die gesubsidieerd zijn door de overheid. Kernachtig Wijchen stelde hier vragen over aan het college naar aanleiding van het feit dat demissionair minister Ollongren werkt aan een voorstel om gemeenten de mogelijkheid te geven om bewoners uit de eigen gemeenten voorrang te geven bij deze koopwoningen.

“Geen gekke gedachte”

Concreet gaat het om een wijziging van de Huisvestingswet 2014 waarvan de definitieve wettekst op dit moment nog niet bekend is, maar die onder andere betrekking heeft op toewijzingsregels voor sociale koopwoningen. De planning is om de wet op 1 januari 2023 in werking te laten treden. Het college geeft aan dat gekeken moet worden naar de toegevoegde waarde voor de Wijchense situatie, maar dat men er wel positief tegenover staat. “Het is op zich helemaal geen gekke gedachte om voorrang te geven aan iedereen die in Wijchen wil blijven wonen”, vindt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “Zo kan iedereen die zich hier thuis voelt er ook blijven wonen.”

“Deel woningen reserveren voor starters uit Wijchen”

Kernachtig Wijchen is zelf voorstander van het verlenen van voorrang aan eigen inwoners bij de verkoop van sociale nieuwbouwwoningen. “Het is op dit moment lastig om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden, helemaal voor mensen met een beperkt inkomen”, zegt raadslid Tim Klinkhamer. “Het zou mooi zijn als een deel van deze woningen gereserveerd kan worden voor starters uit onze eigen gemeente. Hiermee voorkomen we dat zij naast het net vissen wanneer de woningen in de verkoop gaan.” Door de inwerkingtreding van de wetswijziging op 1 januari 2023, kan er bij de projecten Tussen Kasteel en Wijchens Meer en Huurlingsedam fase 3 volgens het college nog geen gebruik gemaakt worden van zo’n voorrangsregeling. Voor Wijchen-West en Huurlingsedam fase 4 zou dit eventueel wel kunnen.

Keerzijde

D66-lijsttrekker Maikel Lukkezen ziet een voorrang voor eigen inwoners juist helemaal niet zitten. “Iedereen zou dezelfde kans moeten hebben om een huis te krijgen”, zegt hij. “Gebruik maken van de vrijheid die je krijgt als gemeente betekent ook dat je bewust moet zijn van de keerzijde. In dit geval betekent het dat je jongeren verplicht om een huis te kopen in de eigen gemeente omdat ze ergens anders niet meer worden toegelaten. Dit is een noodmaatregel die je alleen zou mogen gebruiken als de verhoudingen in de regio scheef zijn, en dat is nu niet het geval. De enige echte oplossing is voor het woningprobleem is door meer te investeren in doorstroming en woningbouw.” Om dit scenario maakt Gerrits zich niet druk: “Er is in Nederland vrij verkeer qua wonen, en dat geldt ook voor Wijchen. We zetten ook geen hek om Wijchen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.