Ankeiler: Wat er precies met dorpshuis de Lier in Puiflijk gaat gebeuren, ligt nog altijd helemaal open.

- Wat er precies met dorpshuis de Lier in Puiflijk gaat gebeuren, ligt nog altijd helemaal open. De gemeenteraad van Druten heeft woensdagavond unaniem besloten om een amendement van de partij Kernachtig Druten te steunen. Daarin wordt voorgesteld om diverse scenario's uit te werken voor nieuwbouw of renovatie op de locatie van de Lier en op de locatie van zaal de Linde.

Alle plannen ook financieel uitgewerkt

In het voorstel van Kernachtig Druten wordt ook een variant uitgewerkt op locatie de Linde, met behoud van de originele gevel met klassieke ramen en de rieten kap. Opdat de historische waarde van dit pand voor Puiflijk behouden blijft, aldus het voorstel dat werd ingediend door fractievoorzitter Gerard Worm van Kernachtig Druten.

Het is de bedoeling dat alle scenario's gereed zijn vóór het zomerreces van volgend jaar. De plannen zijn dan ook financieel uitgewerkt. De nieuwe gemeenteraad (na de verkiezingen in maart) zal dan besluiten wat de beste optie is.

Dorpslijsten willen nieuwbouw

Ondanks de uitgebreide discussies in de gemeenteraad is nog niet duidelijk welke kant het opgaat. Wel hebben de gezamenlijke dorpslijsten laten blijken dat zij op dit moment het meeste voelen voor nieuwbouw.

Fractievoorzitter Mustafa Enkür van dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid vond het daarom voldoende om slechts twee scenario's te laten uitwerken. Toch kozen ook de gezamenlijke dorpslijsten er uiteindelijk voor om het voorstel van Kernachtig Druten te steunen.

Geen leegstand zaal de Linde

Ook Sociaal Maas en Waal maakte op het laatst een draai richting het amendement. Fractievoorzitter Dini Uitdehaag vroeg aan het college of zaal de Linde eventueel gebruikt zou kunnen worden voor opvang van asielzoekers.

Wethouder Willy Brink wees er op dat zaal de Linde komend voorjaar in het bezit komt van de gemeente en het niet de bedoeling is om het leeg te laten staan. Of de opvang van asielzoekers een mogelijkheid is, daar wilde hij niet op ingaan. Hij zei daar niets over.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.