Ankeiler: In de regio Nijmegen zijn er tussen de gemeenten nog altijd opvallend grote verschillen wat betreft afvalscheiding.

- In de regio Nijmegen zijn er tussen de gemeenten nog altijd opvallend grote verschillen wat betreft afvalscheiding. Zo hebben Nijmegen, Wijchen en Mook en Middelaar grofweg twee keer zoveel restafval vergeleken met de koplopers in het verminderen van restafal Beuningen en Druten. Ook wat betreft het gescheiden inzamelen van plastic scoren Beuningen en Druten bijna twee keer zo goed.

Dit komt naar voren in een onlangs verschenen onderzoeksrapport van de MARN (Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen). Daarin worden de prestaties van de zeven MARN-gemeenten met elkaar vergeleken. Het rapport besteedt daarnaast vooral aandacht aan het scheiden van de diverse vormen van plastic afval.

MARN boven landelijk gemiddelde

De zeven MARN-gemeenten, met Beuningen en Druten voorop, presteren duidelijk boven het landelijk gemiddelde. In 2019 werd in ons land gemiddeld 18 kilo aan Plastic+ per inwoner ingezameld. De MARN-gemeenten kwamen in 2020 gemiddeld uit op 37 kilo.

De inwoners van Nijmegen (32 kilo) en Mook en Middelaar (23 kilo) zamelden de minste hoeveelheid Plastic+ in. Druten (56 kilo) en Beuningen (54 kilo) voeren de lijst aan.

Grote verschillen tussen gemeenten

Plastic+ bestaat uit plastic- en blikverpakkingen en kartonnen drinkverpakkingen. Op basis van analyse van het huishoudelijk restafval blijkt dat daar gemiddeld nog 6 kilo aan Plastic+ aanwezig is.

Tussen de MARN-gemeenten bestaan grote verschillen ten aanzien van de wijze van inzamelen. Zo wordt in Druten en Beuningen restafval en plastic ingezameld in minicontainers. In Nijmegen, Berg en Dal en Heumen gebeurt dat door middel van zakken. In Wijchen en Mook en Middelaar wordt het restafval met minicontainers verzameld, en het plastic in zakken.

Aan de bron scheiden biedt voordelen

In het MARN-onderzoek wordt uitgebreid bekeken wat de voor- en nadelen zijn van het bij de bron scheiden van Plastic+, dan wel het nascheiden. Met bij de bron scheiden wordt bedoeld dat het afval al door de consument wordt gescheiden, nascheiden houdt in dat alles op de grote hoop komt en dat achteraf technisch of machinaal het afval wordt gescheiden. Het gescheiden inzamelen van gft, oud papier en karton, glas en textiel staat niet ter discussie, omdat deze grondstoffen duidelijk recyclebaar zijn.

Het aan de bron scheiden van Plastic+ biedt in vele opzichten voordelen, zo wordt in het onderzoek geconcludeerd. De techniek voor een goede nascheiding ontwikkelt zich weliswaar, maar behoudt voorlopig zijn beperkingen.

Conclusies rapport

Volgens het MARN-rapport is het een misvatting om te denken dat met de huidige nascheidingstechnieken en innovaties op korte termijn al het huishoudelijk afval in één bak of zak zou kunnen worden ingezameld, en door middel van techniek kan worden omgezet in recyclebare grondstoffen.

"Het blijft van belang om grondstoffen zoals gft, oud papier, glas en textiel op bijvoorbeeld een milieustraat zo veel mogelijk aan de bron te scheiden. De kwaliteit en herbruikbaarheid van deze grondstoffen kan alleen worden gewaarborgd door ze aan de bron te scheiden," zo luidt de conclusie van het rapport.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.